Scurt istoric

In data de 21 iunie 2010, intra in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori, care prevedea limitarea numarului comisioanelor bancare. Acestea erau specificate in mod expres. Institutiile de credit erau obligate sa implementeze prevederile acestei ordonante in termen de 90 de zile.

Ulterior, in data de 2 ianuarie 2011, intra in vigoare Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care modifica in mod substantial sfera de aplicare a ordonantei initiale, prin precizarea ca "Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se contractelor in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta [...]" (cu exceptia anumitor articole).

Totodata, aceasta lege mentiona la art. II faptul ca:
  1. In vederea asigurarii conformitatii contractelor cu prevederile ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010, actele aditionale, incheiate si semnate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi produc efectele in conformitate cu termenii contractuali agreati intre parti.
  2. Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, actele aditionale nesemnate de catre consumatori, considerate acceptate tacit, isi vor produce efectele in conformitate cu termenii in care au fost formulate, cu exceptia cazului in care consumatorul sau creditorul notifica cealalta parte in sens contrar, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Situatia de fapt:

In urma aparitiei acestor doua acte normative, au existat diferite strategii din partea bancilor, in aplicarea prevederilor legale; vom mentiona doua dintre aceste strategii:
  • au fost redenumite unilateral comisioanele percepute pentru a fi conforme cu cele prevazute de OUG 50/2010;
  • au fost transmise notificari consumatorilor prin care acestia erau anuntati ca sunt obligati sa semneze actele aditionale in forma propusa, in caz contrar acestea aplicandu-se in mod tacit.
Ce facem in cazul in care, in urma semnarii/nesemnarii unui act aditional, s-au schimbat prevederile contractuale initiale referitoare la comisioane?

Situatia 1

Nu am semnat niciun act aditional

In acest caz, comisioanele initiale trebuie sa ramana neschimbate, atat ca denumire (definire), cat si ca sume, putandu-se, daca este cazul, sa fie eliminate prin negociere directa, sau in urma unei actiuni in justitie. Trebuie retinut ca, potrivit art. 95 alin (3) din varianta initiala a OUG 50/2010, "Creditorul trebuie sa poata face dovada ca a depus toate diligentele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor aditionale."
Mai mult decat atat, o eventuala acceptare tacita nu ar putea opera decat fata de dispozitiile exprese ale acestei ordonante de urgenta.

IMPORTANT:

Art. 95 alin (4) din varianta initiala a OUG 50/2010 interzice introducerea in actele aditionale a altor prevederi decat cele din aceasta ordonanta, in caz contrar acestea fiind nule de drept. In consecinta, in cazul in care in actul aditional nesemnat exista alte clauze decat cele specificate in ordonanta, acestea pot fi atacate cu succes in instanta.

In consecinta, in acest caz nu este obligatorie transmiterea notificarii prevazute de art. II alin. 2 din Legea nr. 288/2010, pentru a putea contesta aceste clauze.

Situatia 2

Am semnat un act aditional

In cazul in care ati semnat un act aditional in urma unei notificari prin care vi se aducea la cunostinta ca, in caz contrar, va opera acceptarea tacita, si in acest document sunt alte clauze decat cele impuse prin OUG 50/2010, exista posibilitatea contestarii acestor clauze si a actului aditional in totalitate.
Acest act aditional poate fi lipsit de efecte, prin constatarea nulitatii lui sau a clauzelor respective.

In acest sens, trebuie analizate conditiile semnarii actului aditional, scopul urmarit de catre banca, daca aceasta a fost sau nu de rea-credinta, precum si formularile din cuprinsul notificarii si actului aditional.

IMPORTANT

De asemenea, aceste clauze pot fi eliminate si ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive incheiate intre comercianti si consumatori.
Nici in acest caz nu este necesara transmiterea notificarii prevazute de art. II alin. 2 din Legea nr. 288/2010.

Avocat Avram Codrut - AvocatAvram.ro