Pe site-ul BNR se afla in dezbatere publica pana pe 12 iulie un proiect de regulament privind institutiile emitente de moneda electronica.

Proiectul propune inlocuirea regulamentului BNR nr. 8/2011, prin adaugarea prevederilor proiectului de OUG privind institutiile emitente de moneda electronica (disponibil pe site-ul Ministerului de Finante), pentru asigurarea transpunerii in legislatia nationala a dispozitiilor art. 111 din Directiva (UE) 2015/2366 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne. Directiva trebuia transpusa in legislatia nationala inca din ianuarie 2018 si Romania risca declansarea procedurii de infringement, de catre Comisia Europeana.

Ce este moneda electronica?

In legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica este definita moneda electronica ca "valoare monetara stocata electronic, inclusiv magnetic, reprezentand o creanta asupra emitentului, emisa la primirea fondurilor in scopul efectuarii de operatiuni de plata si care este acceptata de o persoana, alta decat emitentul de moneda electronica"

Ce noutati aduce proiectul?

Institutiile emitente de moneda electronica vor fi autorizate de catre BNR sa isi desfasoare activitatea si vor trebui sa detina un capital social de minim 350.000 euro (echivalent in lei, la data depunerii cererii de autorizare).

BNR poate acorda autorizatie doar unei persoane juridice romane, care are sediul real pe teritoriul Romaniei si care emite cel putin o parte din moneda electronica pe teritoriul Romaniei.

BNR va inscrie aceste entitati intr-un Registru al institutiilor emitente de moneda electronica si tot BNR va autoriza si individual fiecare persoana fizica responsabila pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica in cadrul acestor institutii.

Proiectul aduce imbunatatiri, in special prin:
- introducerea unor noi cerinte pentru autorizarea institutiilor emitente de moneda electronica, cu detalierea acestora in ghidurile emise de Autoritatea Bancara Europeana
- detalierea procedurii de notificare pentru desfasurarea activitatii transfrontaliere
- stabilirea cadrului de cooperare pentru supravegherea activitatii
- crearea unui registru la nivelul UE similar registrelor nationale in care sunt inscrise entitatile autorizate

Categorii de emitenti de moneda electronica

In proiectul de OUG se mentioneaza faptul ca activitatea de emitere de moneda electronica poate fi desfasurata de catre urmatoarele categorii de emitenti de moneda electronica:
- institutii de credit
- institutii emitente de moneda electronica
- furnizori de servicii postale
- Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale,
- statele membre si autoritatile lor regionale ori locale,

Pe langa emiterea de moneda electronica si prestarea serviciilor de plata, institutiile emitente de moneda electronica pot desfasura, cu respectarea legislatiei nationale, a celorlalte activitati specifice privind: acordarea de (dar nu pot avea ca sursa fondurile primite in schimbul monedei electronice emise), administrarea sistemelor de plati, activitati comerciale.