Veniturile cu caracter cert si permanent, demonstrabile cu acte, sunt acceptate de banci, veniturile din salarii, pensii, drepturi de autor, chirii, strainatate, contractele PFA, etc.

Chiar daca majoritatea bancilor accepta aceste venituri pentru destinate afacerii (achizitie spatiu de lucru, echipamente, etc), sunt si banci care permit utilizarea veniturilor pe PFA si pentru destinate persoanelor fizice.

In general, bancile solicita ca activitatea practicata sa fie de minimum 1 an sau chiar 2 ani.

Aceaste tipuri de venituri sunt luate in calcul de: Alpha Bank (activitatea trebuie practicata de minim 12 luni), Banca Transilvania, Bancpost, BRD, Unicredit Bank (vechime ca PFA/liber profesionist: minimum 2 ani - incepand cu inregistrarea fiscala ca PFA), Piraeus Bank, OTP Bank, Marfin Bank, Patria Bank.

Documente necesare:

Alpha Bank solicita urmatoarele documente:
 • Certificatul de inregistrare fiscala / Declaratia de inregistrare fiscala sau Adeverinta din care sa reiasa ca nu exista debite restante la plata impozitelor - eliberata de Administratia Financiara
 • Contractul de mandat/ agent
 • Declaratia speciala privind veniturile realizate si/sau Decizia de impunere-pe anul anterior
 • Adeverinta de venit-cu veniturile incasate pe ultimele 12 luni
Suplimentar pentru PFA care obtin venituri in sistem real:
 • Declaratia speciala privind veniturile realizate pe anul anterior
 • Decizia de impunere anuala, pentru anul anterior -daca exista
 • Registrul Jurnal de incasari si plati, cel putin pentru ultimele 12 luni (dupa caz)
Suplimentar pentru PFA care obtin venituri pe baza de norma de venit:
 • Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit, pentru anul anterior - eliberata de Administratia Financiara
 • Contracte de colaborare si facturi fiscale / alte documente justificative (extrase de cont/ chitante, etc) emise pe ultimele 12 luni in baza contractelor de colaborare - doar in cazul creditelor cu garantii reale (in cazul in care se doreste considerarea veniturilor realizate)
Unicredit Bank

Venit care prezinta caracter de certitudine si permanenta:
 • Documentele doveditoare a profesiunii liberale / acte oficiale doveditoare ale calitatii de "persoana fizica autorizata";
 • Dovada inregistrarii fiscale:
 • "Certificat de atestare fiscala" nu mai vechi de 90 de zile de la data emiterii si pana la data aprobarii din care sa rezulte ca nu exista debite restante;
 • Documente privind justificarea veniturilor in functie de valoarea veniturilor anuale brute si de momentul la care se face analiza acestora (ex. declaratia unica 212, Decizia anuala de impunere pentru veniturile realizate - formular 250, Declaratia privind veniturile realizate - formular 200 sau Declaratie privind venitul estimat/norma de venit - formular 220, Adeverinta de venit format UniCredit Bank)
Piraeus Bank
 • Documente care atesta statutul de PFA si/sau autorizatia de functionare, Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului 
 • Document care sa certifice veniturile realizate in anul anterior
 • Document care sa certifice veniturile in anul curent
Patria Bank

Veniturile din desfasurarea unor profesii liberale, sunt considerate venituri eligibile la Patria Bank si sunt luate in considerare in proportie de 100% respectand minim urmatoarele criterii:
 • Venitul sa fie obtinut din Profesii liberale autorizate pentru care sunt necesare autorizatii, licente, acreditari speciale sau sunt reglementate prin legi speciale;
 • Profesia liberala trebuie sa isi desfasoare activitatea de minim 1 an.
Pentru PFA-urile care opereaza in sistem real, nu se solicita in mod expres prezentarea contractelor incheiate de PFA, contractele sunt solicitate pentru veniturile obtinute de PFA-urile care opteaza pentru sistemul de impozitare stabilit in baza normelor de venit.

Venitul va fi analizat in baza declaratiei /deciziei de impunere privind venitul global (inregistrate la Administratia fiscala) + Decizia anticipata de impunere pentru anul in curs + Registrul de incasari si plati pentru ultimele 6 luni.