Menit sa ii ajute pe tineri sa-si continue studiile, oferindu-le credite cu dobanda zero, programul guvernamental "Investeste in tine" a fost lansat de catre Guvern in luna mai a acestui an.

Citeste si: ESTI PREGATIT SA IEI UN CREDIT CU DOBANDA ZERO, GARANTAT DE STAT? VEZI CE CONDITII TREBUIE SA INDEPLINESTI.

In Monitorul Oficial nr. 516 din 22 iunie 2018 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50 privind implementarea programului guvernamental "Investeste in tine".

Pentru a putea fi pusa in aplicare avea insa nevoie de norme.

Luna septembrie a adus noutati

In data de 3 septembrie 2018, Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica proiectul de Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "Investeste in tine" .

In Monitorul Oficial 821/25.09.2018 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 741/2018 , document ce contine respectivele norme metodologice ce intra in vigoare chiar de la data publicarii.

Citeste si: AFLA CUM POTI ACCESA UN CREDIT CU DOBANDA ZERO. AU APARUT NORMELE DE APLICARE A PROGRAMULUI GUVERNAMENTAL "INVESTESTE IN TINE"

Ce aflam in octombrie ?

Avand in vedere prevederile OUG 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "Investeste in tine", dar si Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2018 , aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 741/2018, pentru stabilirea mecanismului de lucru intre Fondul de garantare si Finantator , MFP a emis Ordinul nr. 3286/2018 privind aprobarea modelului Conventiei privind implementarea Programului "Investeste in tine" si a modelului Conventiei de garantare.

Acesta a fost publicat in M.O. 858/09.10.2018.


Sursa video: TVR 1
Criterii de eligibilitate

In Conventia de garantare se precizeaza critieriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului si anume:
a) are cetatenie romana, cu domiciliul in Romania;
b) este tanar cu varsta cuprinsa intre 16 ani impliniti la data solicitarii creditului si 26 de ani neimpliniti la data solicitarii creditului si este cuprins in sistemul de invatamant sau efectueaza cursuri de specializare, autorizate de Ministerul Educatiei Nationale si, dupa caz, de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale;
c) este persoana cu varsta cuprinsa intre 26 de ani impliniti la data solicitarii creditului si 55 de ani neimpliniti la data solicitarii creditului, daca este cuprins in sistemul de invatamant sau efectueaza cursuri de reconversie si/sau specializare profesionala, autorizate de Ministerul Educatiei Nationale si, dupa caz, de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale;
d) prezinta adeverinta eliberata de institutia de invatamant sau institutia la care beneficiarul efectueaza cursuri de specializare/reconversie profesionala, din care sa rezulte ca atat institutia, cat si cursurile sunt acreditate si autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale si, dupa caz, de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale;
e) are acordul ocrotitorului legal pentru obtinerea acestui tip de , daca este persoana cu capacitate de exercitiu restransa, conform normelor proprii de creditare ale finantatorilor;
f) prezinta cel putin un codebitor, daca nu este el angajat, conform normelor proprii de creditare ale finantatorilor;
g) prezinta o declaratie pe propria raspundere prin care declara ca va utiliza creditul acordat de Finantator numai pentru cheltuielile eligibile prevazute la art. 2 alin. (8) din O.U.G. nr. 50/2018 si ca nu a accesat si nu va accesa un alt in cadrul Programului de la un alt Finantator;
h) nici el/ocrotitorul legal si nici codebitorul/codebitorii nu inregistreaza intarzieri la plata altor bancare/leasinguri mai mari de 30 de zile calendaristice, conform rezultatului consultarii Biroului de . In cazul in care exista intarzieri mai mari de 30 de zile calendaristice, se considera indeplinita conditia daca beneficiarul/ocrotitorul legal/codebitorul/codebitorii prezinta Finantatorului documente din care sa reiasa ca au fost achitate respectivele sume restante.


Atentie! Beneficiarul Programului se obliga sa constituie o garantie asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului si codebitorului/codebitorilor de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

Garantia se instituie in baza contractului de garantare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si se inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Operatiunile de inscriere, reinnoire, modificare si radiere a garantiei se efectueaza de catre Finantator, iar costurile aferente avizului sunt suportate de catre beneficiar.

Cum se acorda garantia?

Dupa ce creditul este aprobat, prin intermediul unei aplicatii web finantatorul transmite catre Fondul de Garantare solicitarea de garantare si anexeaza urmatoarele documente scanate:
a) solicitarea de garantare;
b) documentul de identitate a beneficiarului/ocrotitorului legal/codebitorului/codebitorilor, dupa caz;
c) documente care atesta calitatea de ocrotitor legal al persoanei cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani;
d) adeverinta - formular-cadru, eliberata de institutia de invatamant sau institutia la care beneficiarul efectueaza cursuri de specializare/reconversie profesionala, din care sa rezulte ca atat institutia, cat si cursurile sunt acreditate si autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale si, dupa caz, de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, emisa cu cel mult 10 zile inainte de data solicitarii finantarii;
e) declaratia beneficiarului pe propria raspundere, sub semnatura privata, prin care declara ca va utiliza creditul numai pentru cheltuielile eligibile prevazute la art. 2 alin. (8) din O.U.G. nr. 50/2018 si ca nu a accesat si nu va accesa un alt in cadrul Programului de la un alt Finantator, completata cu cel mult 10 zile inainte de data transmiterii de catre Finantator a solicitarii de garantare.

Cum se realizeaza suplimentarea creditului si majorarea garantiei sau modificarea contractului de garantare?

Daca beneficiarul solicita suplimentarea creditului initial/ modificari ale conditiilor initiale prevazute in contractul de garantare, Finantatorul, dupa aprobarea respectivei solicitari de catre structurile sale competente, direct sau prin unitatile sale teritoriale, transmite Fondului de garantare solicitarea de modificare a contractului de garantare insotita de documentatia aferenta .

Atentie! Orice modificari ale conditiilor initiale prevazute in contractul de garantare vor fi aprobate/respinse de Fondul de garantare, in conditiile prezentei conventii de garantare.

Solicitarea de modificare a contractului de garantare

Solicitarea de modificare a contractului de garantare, in cazul majorarii garantiei , cu incadrarea in valorile maxime prevazute la art. 2.3 lit. a)-c) din prezenta conventie de garantare, se transmite de catre Finantator impreuna cu urmatoarele documente:
a) documentul de identitate a beneficiarului / ocrotitorului legal/codebitorului/codebitorilor, in copie certificata de Finantator pentru conformitatea cu originalul;
b) copia contractului de garantare, inclusiv a actelor aditionale la acesta, dupa caz;
c) documentul de aprobare a suplimentarii creditului sau actul aditional la contractul de , in copie certificata de Finantator pentru conformitatea cu originalul.

Atentie! Solicitarea de modificare a contractului de garantare pentru alte motive decat majorarea garantiei va cuprinde in mod obligatoriu mentiunea privind aprobarea modificarilor contractului de si se va transmite de catre Finantator impreuna cu urmatoarele documente:
a) copia contractului de garantare, inclusiv a actelor aditionale la acesta, dupa caz;
b) alte documente care stau la baza modificarilor solicitate, in copie certificata de Finantator pentru conformitatea cu originalul.

In termen de maximum 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii corecte si complete, Fondul de garantare analizeaza, in conditiile legii, potrivit reglementarilor proprii si prezentelor norme, solicitarea de modificare a contractului de garantare.

In cazul in care constata ca solicitarea de modificare a contractului de garantare indeplineste conditiile de aprobare, aproba majorarea garantiei/modificarea contractului de garantare, redacteaza actul aditional la contractul de garantare intr-un numar de exemplare egal cu cel in care a fost redactat contractul de garantare, pe care le remite Finantatorului, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, in vederea semnarii acestora de catre Finantator, beneficiar/ocrotitor legal si/sau codebitor/codebitori.

Exemplarele originale ale actelor aditionale la contractele de garantare se semneaza si se stampileaza de Fondul de garantare pe ultima pagina, iar toate celelalte pagini contin elementele de identificare ale Fondului de garantare.

Decizia de respingere a solicitarii de modificare a contractului de garantare nu afecteaza in niciun fel garantia acordata initial.

Ulterior semnarii, Finantatorul remite Fondului de garantare doua exemplare originale ale actului aditional la contractul de garantare.

Finantatorul remite beneficiarului/ocrotitorului legal si codebitorului/codebitorilor, dupa caz, cate un exemplar original al actului aditional la contractul de garantare, sub semnatura de primire.

Finantatorul va efectua formalitatile de modificare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM) a garantiei asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului si codebitorului/codebitorilor de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

Atentie! Nu pot face obiectul actelor aditionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc conditiile de eligibilitate ale Programului.

Ce anexe contine conventia de garantare?

Anexa nr. 1 - Solicitarea de garantare
Anexa nr. 2 - Formular-tip adeverinta
Anexa nr. 3 - Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii garantate
Anexa nr. 4 - Contractul de garantare
Anexa nr. 5 - Solicitare de majorare/modificare a garantiei
Anexa nr. 6 - Actul aditional la contractul de garantare
Anexa nr. 7 - Solicitarea de modificare a contractului de garantare
Anexa nr. 8 - Cererea de plata a garantiei
Anexele nr. 9.1 - 9.4 - Situatia rambursarii creditelor garantate de Fondul de garantare in numele si contul statului pentru Finantatorul . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . .