1. Cine sunt beneficiarii eligibili pentru Creditul de Studii INVESTESTE in TINE?
 • Tineri cu varsta intre 16 - 26 de ani neimpliniti la data solicitarii creditului, care sunt cuprinsi in sistemul de invatamant sau care efectueaza cursuri de specializare autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale sau Ministerul Muncii si Justitiei Sociale; 
 • Persoane cu varsta intre 26 - 55 de ani, cuprinse in sistemul de invatamant sau care efectueaza cursuri de reconversie si/sau specializare profesionala, autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale sau Ministerul Muncii si Justitiei Sociale; 
 • Daca beneficiarul nu este angajat, se prezinta cel putin un codebitor. 
2. Care este suma maxima ce poate fi acordata?
 • Maximum 40.000 lei, pentru persoane intre 16 si 26 ani neimpliniti;
 • Maximum 35.000 lei, pentru persoane intre 26 ani impliniti si 55 de ani;
 • Valorile pot fi suplimentate cu 20.000 lei in cazul in care beneficiarul se angajeaza sau este angajat pe perioada derularii Programului.
3. Care sunt cheltuielile ce pot fi finantate?
 • plata cartilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate; 
 • plata creselor, gradinitelor, scolilor particulare; 
 • plata cursurilor de specializare/calificare; 
 • plata cursurilor de pregatire profesionala; 
 • taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA etc.; 
 • plata chiriei si a utilitatilor; 
 • plata locurilor de cazare in camine studentesti; 
 • parte din constructia sau achizitia de locuinte; 
 • modernizarea sau renovarea unei locuinte; 
 • costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare si al interventiilor chirurgicale; 
 • cheltuieli de transport pentru deplasari la manifestari stiintifice si concursuri; 
 • abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, opera, biblioteca, muzee; 
 • costul publicarii cartilor sau al studiilor de specialitate; 
 • articole sportive; 
 • taxa de participare la manifestari stiintifice si concursuri; 
 • achizitionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate. 
Aria de teritorialitate a cheltuielilor o reprezinta teritoriul Romaniei, cu exceptia taxei de participare la manifestari stiintifice si concursuri si a cheltuielilor de transport pentru deplasari la manifestari stiintifice si concursuri.

Citeste si: Esti pregatit sa iei un credit cu dobanda zero, garantat de stat? Vezi ce conditii trebuie sa indeplinesti.

4. Pe ce perioada se acorda Creditul de Studii INVESTESTE in TINE?
 • Creditul se acorda pe maxim 10 ani, inclusiv perioada de gratie. Aceasta se stabileste de comun acord intre beneficiar si finantator, care nu poate fi mai mica decat perioada studiilor, dar nu mai mult de 5 ani, incepand de la data acordarii creditului. 
5. Care sunt garantiile aferente creditului?
 • Garantie emisa de FNGCIMM sau FRC in proportie de 80% din valoarea finantarii, exceptand dobanzi si comisioane; 
 • Ipoteca asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si valuta; 
 • Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Banca de client si codebitor. 
6. Care sunt costurile acestui ?
 • Dobanda, calculata dupa formula ROBOR 3M+2 % p.a., cat si comisionul de analiza dosar de 0,1% aplicat la valoarea finantarii aprobate, vor fi suportate integral din bugetul de stat. 
 • Pentru garantia FNGCIMM sau FRC, comisionul de garantare, in valoare de 0,49% din soldul finantarii garantate, se suporta de la bugetul de stat. 
7. Care sunt pasii de urmat pentru accesarea creditului?
 • CEC Bank sta la dispozitia clientilor cu informatii despre Creditul de studii INVESTESTE IN TINE prin intermediul celor peste 1.000 de unitati teritoriale, unde se vor putea depune documentele accesarii creditului. De asemenea, mai multe detalii despre caracteristicile produsului vor putea fi obtinute in orice moment accesand site-ul www.cec.ro. 
 • Primul pas va fi completarea documentelor necesare de catre solicitant in vederea deschiderii contului curent; 
 • Prezinta Bancii urmatoarele documente: 
  • o adeverinta eliberata de institutia de invatamant sau institutia sau institutia la care beneficiarul efectueaza cursuri de specializare/reconversie profesionala, din care sa rezulte ca atat institutia, cat si cursurile sunt acreditate si autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale si, dupa caz, de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale; 
  • copii ale actelor de identitate ale solicitantului si a persoanelor autorizate/imputernicite ale acestuia, codebitori, dupa caz; 
 • Completeaza documentatia necesara accesarii finantarii, care contine: 
  • Cererea de credit; 
  • Declaratia de resedinta a solicitantului (daca este cazul); 
  • Declaratia solicitantului prin care declara ca va utiliza creditul numai pentru cheltuielile eligibile aferente Programului si ca nu a accesat si nu va accesa un alt in cadrul Programului de la un alt Finantator; 
  • Acord reprezentant legal (in cazul in care solicit antul este minor). 
 • Dupa aprobarea creditului, se vor semna de beneficiar Hotararea de aprobare a creditului, contractul de si contractele de garantie; 
 • Ulterior, se vor prezenta la Banca documentele justificative in vederea utilizarii creditului.