Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, care asigura transpunerea prevederilor Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE (MiFID II) a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 521 din 26 iunie 2018.

Legea are ca obiective principale imbunatatirea protectiei investitorilor, sporirea transparentei pietei prin extinderea cerintelor pre si post tranzactionare, promovarea competitiei in tranzactionare si in compensare.

"Unul dintre obiectivele fundamentale ale ASF vizeaza protectia consumatorilor/investitorilor, iar noile prevederi legislative ofera o perspectiva noua in acest sens, benefica celor care investesc pe piata de capital", a declarat Presedintele ASF, domnul Leonardo Badea.

Legea introduce elemente de noutate precum: o noua structura de tranzactionare - OTF, noi concepte - tranzactionare algoritmica, tranzactionare algoritmica de mare frecventa. Lista de instrumente financiare se extinde cu o noua categorie - certificatele de emisie de gaze cu efect de sera si derivatele pe acestea.

"Din punct de vedere al impactului noilor prevederi, acesta va fi unul semnificativ asupra pietei de capital, prin schimbarea arhitecturii pietei si a modului de desfasurare a tranzactiilor. Actul normativ intregeste cadrul legislativ, conturat in ultimii cinci ani, ce guverneaza sectorul instrumentelor si investitiilor financiare", a declarat Vicepresedintele ASF, domnul Mircea Ursache.

Totodata, vor fi instituite noi entitati, ca urmare a extinderii obligatiilor de raportare a tranzactiilor: mecanismul de publicare aprobat (APA), furnizorul de sisteme centralizate de raportare (CTP), mecanismul de raportare aprobat (ARM). De asemenea, pentru pietele de instrumente financiare derivate pe marfuri sunt introduse prevederi referitoare la raportarea pozitiilor, la reducerea riscului sistemic si a activitatii speculative, prin limitarea cantitativa a pozitiilor detinute.

Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare urmeaza sa intre in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Sursa: ASF