In sedinta din 28 mai a.c., Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a adoptat metodologia de calcul al indicatorilor de performanta in sistemul Pilonului II, prin aprobarea normei privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat.

Metodologia de calcul privind ratele de rentabilitate sta la baza garantiei relative de performanta in sistem fiind necesara pentru evaluarea unitara si comparativa a performantelor fondurilor de pensii administrate privat. Potrivit principiului garantiei relative, fondurile de pensii care nu vor indeplini criteriile privind rata minima de rentabilitate aferenta gradului lor de risc intra in procedura de supraveghere speciala, respectiv administrare speciala, daca se impune acest lucru.

Prin adoptarea acestei norme, participantii la fondurile de pensii administrate privat vor avea la dispozitie un instrument suplimentar de evaluare a unui fond de pensii si posibilitatea de a compara performanta acestuia cu nivelul de performanta al intregii piete, prin consultarea valorilor rezultate in urma aplicarii formulelor de calcul al ratelor de rentabilitate:
    • rata de rentabilitate anualizata a fiecarui fond de pensii
    • rata medie ponderata ajustata de rentabilitate
    • rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii administrate privat, din aceeasi categorie de risc.
Prima evaluare oficiala a indicatorilor de performanta in Pilonul II va avea loc la 30 iunie 2010, pentru ultimele 24 de luni de activitate a fondurilor de pensii administrate privat.

In luna mai a acestui an, fondurile de pensii administrate privat implinesc 2 ani de la data primei raportari a valorii unitare a activului net. Reamintim ca Legea nr. 411/2004 prevede ca administratorul unui fond de pensii care a primit contributii pe o perioada de cel putin 24 de luni sa calculeze si sa raporteze, in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni.
In plus fata de calculele efectuate de administrator, CSSPP va calcula si va publica lunar, pentru perioada ultimelor 24 de luni, anterioare datei efectuarii calculului, rata de rentabilitate anualizata a fiecarui fond de pensii, rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii si rata de rentabilitate minima a fondurilor pentru fiecare categorie de risc.


Pentru calculul ratei de rentabilitate minima se foloseste rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii, masurata pe o perioada de 24 de luni, prin care niciun fond de pensii nu va putea depasi ponderea de 20% in formula de calcul a acestui indicator. In functie de rata medie ponderata ajustata de rentabilitate, se va stabili nivelul minim al ratei de rentabilitate pe grade de risc si va fi egala cu:
  • cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii in perioada respectiva, diminuata cu trei puncte procentuale si 60% din rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii, pentru fondurile cu grad de risc scazut
  • cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii in perioada respectiva, diminuata cu patru puncte procentuale si 50% din rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii, in perioada respectiva, in cazul fondurilor cu grad de risc mediu
  • cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii in perioada respectiva, diminuata cu cinci puncte procentuale si 40% din rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii, in perioada respectiva, in cazul fondurilor cu grad de risc ridicat
Precizam ca, in cazul in care, rata de rentabilitate anualizata a unui fond se va situa sub rata de rentabilitate minima a categoriei respective de risc, timp de doua trimestre consecutive, CSSPP va institui masura de supraveghere speciala a administratorului. Daca situatia nu se va remedia pe parcursul a urmatoarelor patru trimestre consecutive, CSSPP va retrage acestuia autorizatia de administrare si va aplica procedura privind administrarea speciala.

Norma privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat elaborata pentru aplicarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare va fi transmisa spre publicare in Monitorul Oficial si va fi disponibila si pe site-ul www.csspp.ro la rubrica Legislatie, la data publicarii ei.

Reamintim faptul ca CSSPP a elaborat reglementari similare privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative, sistemul Pilonului III.Toate celelalte acte individuale ale CSSPP adoptate in sedinta de astazi, 28 mai a.c. vor fi publicate si detaliate in Buletinul Lunar al CSSPP, din 15 iunie 2010.

Sursa: Comunicat de Presa CSSPP