Presiunea negativa asupra portofoliilor va continua si dupa revenirea economiei

Desi profitabilitatea bancilor a de­pasit nivelurile dificile din pri­ma­vara anului trecut, cand sis­­te­mul bancar inregistra pierderi, rezultatele sunt in sca­de­re fata de finalul lui 2009. Astfel, in fe­brua­rie 2010, profitul net al sistemului bancar a scazut la 261 milioane de lei, de la aproximativ 770 de milioane de lei la sfar­si­tul anului trecut. Cu toate acestea, BNR ara­ta ca sol­va­bi­li­tatea sistemului este bu­na si nicio banca nu „va cadea”, in acest an, sub limita minima de 10%.

Profitabilitatea bancilor din Ro­ma­nia a depasit nivelurile dificile din pri­ma­vara anului trecut, profitul net pla­sandu-se in februarie 2010 la 261 mi­li­oa­ne de lei, a aratat, ieri, directorul Di­rec­tiei de Sta­bi­li­tate Financiara a BNR, Ion Dragulin, cu ocazia prezentarii unui studiu referitor la evolutiile sistemului bancar romanesc. Acesta a precizat ca inceputul anului a fost mai dificil in ceea ce priveste pro­fi­ta­bi­litatea, dar ca in pre­zent exista in mod evi­dent o tendinta cla­ra „de consolidare a miscarii po­zi­tive“. ROE (rentabilitatea capitalului) a fost in luna ianuarie de 1,3% si a urcat in fe­rua­rie la 5,3%.

Concomitent, ROA (ren­ta­bi­li­tatea activelor) a crescut de la 0,1% in pri­ma luna a acestui an la 0,5% in fe­brua­rie.

Potrivit directorului Directiei de Sta­bi­li­tate Financiara a BNR, in martie 2009, sistemul bancar contabiliza o pierdere de aproximativ 209 milioane de lei, insa la finalul semestrului I bancile reusisera sa recupereze, profiturile aces­to­ra urcand la 90 de milioane de lei. Ul­te­rior, valorile au con­tinuat sa creasca, in septembrie, la 660 de milioane de lei si in decembrie, la 772 milioane de lei.

Ion Dragulin a mai precizat ca, in an­sam­­­blu, performanta sistemului bancar este buna, neavand expuneri la socuri nici de ansamblu, nici la nivel de banca in­­di­viduala. In acest context, el a aratat ca preocuparile actuale ale bancii centrale privesc relansarea creditarii, gestionarea cre­ditelor neperformante si reconsi­de­ra­rea rolului creditului in va­luta.

Se discuta mentinerea limitei de 10%

Directorul Directiei de Stabilitate Fi­nan­ciara a BNR a explicat ca unul dintre motivele pentru care pericolul unor socuri asupra sistemului bancar este mult di­mi­nuat consta in existenta unei sol­va­bi­litati rezonabile. „Politica de pro­vi­­zionare pru­den­ta, asociata cu o ca­pita­li­zare adecvata asigura protectie atat pen­tru pierderile as­teptate, cat si asupra ca­pitalurilor”, a afirmat Ion Dragulin. Acesta a spus ca, in acelasi timp, si in regiunea Europei Cen­tra­le si de Est sol­va­bilitatea a fost men­ti­nu­ta si in unele ca­zuri s-a im­bunatatit. „In ceea ce pri­ves­te Romania, dar si alte state din regiune, au existat si acordurile specifice cu FMI si UE, care au evidentiat nevoia ca in ca­zul bancilor mari sa se ceara o sol­va­bi­li­ta­te mai mare“, a declarat Ion Dra­gu­lin, care a precizat ca in Romania ni­vel­ul minim pentru acest indicator a urcat de la 8% la 10%.

In acest moment, dezbaterile dintre ban­­cheri si reprezentantii Bancii Na­tio­nale se centreaza pe permanentizarea li­mi­tei minime de solvabilitate la 10% si dupa incheierea acordului cu FMI. „Ori­cum, o analiza pentru 2010 arata ca nicio banca nu va cadea sub 10%”, a adaugat vi­ce­guvernatorul BNR, Cristian Popa. Acesta a reiterat ca banca centrala nu se asteapta la noi socuri asupra sis­te­mu­lui, dar aten­tio­neaza ca „pre­siu­nea ne­gativa asupra portofoliilor ban­cilor va continua si dupa revenirea economiei”.

Relansarea finantarilor

Viceguvernatorul BNR considera ca pen­tru relansarea creditarii este nevoie de o ingustare a spreadului de . Ban­ca Nationala remarca totusi o apla­ti­za­re in ultimul timp a marjelor, care, dupa o pe­rioa­da de majorare puternica, acum tind chiar sa scada. „Totusi, mai sunt pasi de facut in aceasta directie”, a aratat Cristian Popa. Din punctul sau de vedere, Romania are nevoie de o „relansare a creditului in moneda nationala destinat sectorului corporate”. Totodata, viceguvernatorul BNR considera ca o finantare sustenabila a unei banci ar trebui sa se constituie dintr-o combinatie intre linii de de la banca-mama si dependenta de eco­no­mi­si­rea privata. Totusi, raportul prezentat ieri de oficialii bancii centrale evidentiaza ca „finantarea locala este privita de catre banci ca fiind mai buna decat cea externa, insa mobilitatea depozitelor mari ramane un factor de risc”.

Expunerea indirecta in Europa Centrala si de Est

Potrivit unei analize realizate de directorul Directiei de Stabilitate a BNR, Ion Dragulin, Cehia si Polonia sunt statele care pot transmite cel mai puternic in regiune problemele inregistrate de subsidiara locala a unui grup bancar. Cu alte cuvinte, daca o banca locala are probleme si ele se transmit bancii-mama, atunci si tarile din regiune in care grupul este prezent primesc, indirect, aceste socuri. Din acest punct de vedere, Romania se plaseaza pe locul trei ca importanta, urmata de Rusia si Ungaria. „Riscul de trans­mi­tere indirecta ramane ridicat datorita expunerii comune ale grupurilor bancare”, conchide Ion Dragulin. Vestea buna este ca aceste riscuri sunt, totusi, atenuate ca urmare a procesului de dezin­ter­mediere. In cazul Romaniei, raportul cre­di­te/depozite a scazut de la 1,4, la finalul lui 2008, la 1,12, la sfarsitul anului trecut.

Sursa:
Financiarul.com