In articolul SI TU POTI AFLA DACA AI ACTIUNI DE LA MAREA PRIVATIZARE! mentionam ca de la Depozitarul Central se pot obtine informatii despre actiuni si dividende.

In continuare va prezentam cateva intrebari de la consumatori si raspunsurile oferite de Depozitarul Central.

1. Cum pot afla daca sunt actionar?

Pentru a afla daca sunteti actionar trebuie sa solicitati eliberarea unui extras de cont, direct de la sediul Depozitarului Central sau prin posta la adresa Bulevardul Carol I, nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti. Pentru mai multe date de contact (telefoane, adresa de e-mail) puteti intra pe https://www.depozitarulcentral.ro/home/info/contact.aspx. Update: Noul link pe care trebuie sa intrati este https://www.roclear.ro/Contact

2. Ce este extrasul de cont si cum se poate obtine?

Extrasul de cont reprezinta dovada dreptului de proprietate asupra unui anumit numar de actiuni la o anumita data.

Extrasul de cont poate fi obtinut direct de la sediul Depozitarului Central sau prin posta in baza urmatoarelor documente:
 • cerere pentru eliberarea extrasului de cont, semnata si datata de titularul contului;
 • actul de identitate al titularului contului.
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice (6 lei / societate la care titularul de cont detine actiuni). 
Extrasul de cont se poate obtine si de la intermediarul (brokerul) al carui client sunteti, in vederea vanzarii actiunilor.

Lista intermediarilor autorizati sa elibereze extrase de cont pentru clientii proprii, cu datele de contact ale acestora, se regaseste pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro, sectiunea Detinatori, subsectiunea Sedii servicii detinatori.

3. Ce trebuie sa fac daca mi-am modificat datele de identificare (nume, domiciliu, act identitate)?

Daca v-ati schimbat numele, adresa de domiciliu sau actul de identitate este foarte important sa va actualizati datele cu care sunteti inregistrat in registrul actionarilor, astfel incat sa puteti beneficia pe deplin de drepturile care vi se cuvin in calitate de actionar, inclusiv pentru participarea la adunarile generale ale actionarilor.

Operatiunea de actualizare a datelor de identificare se poate realiza la sediul Depozitarului Central, in baza urmatoarelor documente:
 • cererea de modificare a datelor de identificare, semnata si datata de titularul contului;
 • actul de identitate al titularului contului si/sau orice alt document justificativ care sa sustina cererea de modificare a datelor de identificare.
Tariful perceput de catre Depozitarul Central pentru modificarea datelor de identificare este 6 lei.

De asemenea, daca sunteti client al unui intermediar (societate de servicii de financiare sau institutie de credit) puteti solicita modificarea datelor de identificare si prin intermediul acesteia, fiind necesare aceleasi documente cu cele descrise mai sus.

4. Cum se realizeaza plata dividendelor?

Societatile emitente care sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti efectueaza plata dividendelor prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul acestuia.

Informatii privind societatile emitente pentru care Depozitarul Central distribuie dividende se regasesc pe site-ul Depozitarului Central, la rubrica Dividende platite prin intermediul Depozitarului Central.

Bancile care actioneaza in calitate de agent de plata si prin intermediul carora Depozitarul Central realizeaza platile reprezentand dividende sunt urmatoarele: 
 • CEC Bank
 • BRD Group Societe Generale
 • Banca Comerciala Romana 
 • Banca Transilvania
In cazul in care nu sunteti client al unui intermediar (broker), va puteti incasa dividendele cuvenite fie direct in contul dumneavoastra bancar, comunicat in prealabil Depozitarului Central, indiferent de societatea emitenta care distribuie dividende, acest cont fiind valabil si pentru distributiile viitoare, fie in numerar la ghiseele unuia dintre agentii de plata mai sus mentionati, ales de societatea la care detineti actiuni.

5. Daca doriti incasarea dividendelor cuvenite direct in contul bancar, este necesar sa depuneti urmatoarele documente:
 • Formular colectare cod IBAN completat si semnat (in original);
 • copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”
 • extras de cont sau un document eliberat de (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN (in original).
Tariful perceput de Depozitarul Central persoanelor fizice pentru inregistrarea codului IBAN este de 5 lei/solicitare.

In cazul in care sunteti client al unui intermediar (broker), veti primi contravaloarea dividendelor direct in contul pe care il aveti deschis la acesta.

Informatii suplimentare se regasesc pe site-ul Depozitarului Central la rubrica Dividende platite prin intermediul Depozitarului Central sau la adresa de e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro

6. Cum pot intra in posesia dividendelor neincasate de o persoana decedata?

In vederea incasarii dividendelor cuvenite unei persoane decedate, este necesar ca mai intai mostenitorul/mostenitorii sa solicite Depozitarului Central inregistrarea transferului direct de proprietate, din contul persoanei decedate in contul acestuia/acestora.

Dupa efectuarea transferului direct de proprietate asupra actiunilor persoanei decedate, mostenitorul trebuie sa solicite informatii cu privire la distribuirea de dividende de catre societatea care a emis actiunile transferate si, in cazul in care aceasta societate plateste dividende, sa solicite Depozitarului Central efectuarea demersurilor necesare in vederea incasarii acestora de catre noul titular/noii titulari.

7. Cum pot fi transferate actiunile de la o persoana decedata la mostenitor/mostenitori?

Dupa dezbaterea succesiunii si eliberarea certificatului de mostenitor de catre notarul public competent, este necesar sa va adresati Depozitarului Central in vederea inregistrarii in registrul actionarilor a transferului de actiuni de la persoana decedata la mostenitor/mostenitori.

Acest lucru se realizeaza prin transferul direct de proprietate asupra instrumentelor financiare inregistrate in sistemul Depozitarului Central, din contul persoanei decedate in contul mostenitorului/mostenitorilor, la cererea acestora, pe baza urmatoarelor documente:
 • cerere pentru efectuarea transferului direct;
 • certificat de deces al titularului de cont in care sa fie specificat Codul Numeric Personal;
 • extras de cont emis de Depozitarul Central, dupa caz;
 • certificat de mostenitor / certificat de legatar;
 • hotarare judecatoreasca de deschidere a succesiunii, daca este cazul;
 • actele de identitate ale mostenitorului/mostenitorilor;
 • actul juridic de iesire din indiviziune, in forma autentica sau inscris sub semnatura privata atestat de avocat, sau cererea de intelegere intre mostenitori semnata de catre toti mostenitorii in fata unui operator autorizat al Depozitarului Central, dupa caz;
 • hotarare judecatoreasca de partaj definitiva, dupa caz.
Avand in vedere faptul ca fiecare caz poate avea anumite elemente specifice, cei interesati de procedura de mostenire si de tarifele aferente pot gasi mai multe informatii pe site-ul Depozitarului Central sau la numarul de telefon (021) 408.58.00

8. Cum pot vinde actiunile detinute la o societate tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti?

Vanzarea actiunilor emise de societati care sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti se efectueaza, conform legii, numai prin intermediul unor societati specializate, numite intermediari (societati de servicii de financiare si institutii de credit), in acest scop fiind necesare extrasul de cont si lista de coduri confidentiale (daca este cazul).

Lista intermediarilor – Participanti la sistemul Depozitarului Central, cu datele de contact ale acestora, se regaseste pe site-ul Depozitarului Central, sectiunea Participanti/Membri.

Citeste si: