Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) s-a intrunit in data de 4 februarie 2019, in sedinta ordinara. In cadrul sedintei a fost prezentat studiul de impact, realizat de Banca Nationala a Romaniei, privind taxa pe active financiare asupra institutiilor de , a activitatii de creditare si a cresterii economice, introdusa prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Membrii Consiliului au decis sa fie creat un grup de lucru al Comitetului Tehnic al CNSM, format din reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice si ai Bancii Nationale a Romaniei. Concluziile grupului de lucru vor fi discutate in urmatoarea sedinta a CNSM, programata in data de 18 februarie 2019.

Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala a fost infiintat in baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national, asigurandu-se astfel implementarea Recomandarii Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei, ai Autoritatii de Supraveghere Financiara si ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national, prin stabilirea politicii macroprudentiale si a instrumentelor adecvate pentru punerea in aplicare a acesteia.

Sursa: CNSM