In sedinta de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a aprobat proiectul de Norma privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat si proiectul de Norma privind capitalul social al administratorului de de pensii facultative, care actualizeaza cadrul legal secundar cu prevederi care se refera la provenienta si modificarile aduse capitalului social al administratorilor de de pensii. Cele doua norme vor fi supuse unui proces de consultare publica, timp de 10 zile, urmand a fi afisate in acest scop pe site-ul www.asfromania.ro.

In cadrul sedintei, au fost prezentate Consiliului si aprobate Situatiile financiare anuale si Raportul anual de activitate ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (FGDSPP) pentru anul 2014.

A fost aprobata initierea unui program de educatie financiara adresat tinerilor din invatamantul preuniversitar "Sa vorbim despre piata financiara ne-bancara". Proiectul isi propune sa puna la dispozitia tinerilor notiuni de baza care sa ii ajute pe acestia sa dezvolte o intelegere adecvata a oportunitatilor, dar si a riscurilor pe care le implica serviciile financiare, un fundament necesar exercitarii unor alegeri corecte in acest domeniu.

A fost aprobata numirea unor persoane in pozitii de conducere (director general, director executiv) in cadrul unor societati de asigurare si brokeri, fiind validate si modificari ale actelor constitutive pentru cinci societati de asigurare si brokeri ca urmare a majorarii capitalului social, completarii obiectului de activitate si numirii de noi actionari si administratori.

Au fost aprobate modificari survenite in documentele unor societati de servicii financiare, ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie. In cadrul sedintei, a fost aprobat prospectul intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de catre Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de I.A.R. S.A. Ghimbav.

Consiliul ASF a aprobat admiterea la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB , in baza dispozitiilor Legii nr. 151/2014, a actiunilor unui numar de 33 noi societati. Totodata au fost aprobate retragerea de la tranzactionare si/sau radierea din evidentele ASF a actiunilor societatilor AVICOLA BRASOV S.A, SINEC S.A. Maramures, TRANSCOLECTA S.A. Bucuresti si JUSTECHNOLOGY S.A. Bucuresti.

Consiliul ASF a aprobat de asemenea admiterea la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., in baza dispozitiilor Legii nr. 151/2014, a actiunilor unui numar de 4 noi societati: ICERP S.A. Ploiesti, ROMANOFIR S.A. Talmaciu, TURNATORIA CENTRALA ORION S.A. Campina si PETAL S.A. Husi.

A fost aprobata eliberarea Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de ERSTE GROUP BANK AG si SSIF BROKER S.A. Cluj Napoca.

Au fost propusi pentru avizare si reavizare 126 de agenti in vederea desfasurarii activitatilor de marketing pentru de pensii, fiind retrase avizele pentru alti 63 agenti de marketing.

A fost aprobata sanctionarea unor societati comerciale si de brokeraj pentru incalcarea obligatiilor ce le revin.

Consiliul ASF se intruneste in fiecare saptamana pentru a decide asupra masurilor care trebuie adoptate pentru buna functionare si pentru supravegherea eficienta a pietelor financiare non-bancare, a participantilor si operatiunilor pe aceste piete.

Sursa: Comunicat ASF