Depozitarul Central distribuie dividendele catre actionarii proprii

Depozitarul Central informeaza actionarii proprii ca in data de 16.09.2019 va distribui dividendele aferente anului 2018. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,0078955 lei.

Actionarii care beneficiaza de dividende sunt cei inregistrati in registrul actionarilor Depozitarului Central la data de 13.05.2019.

Plata dividendelor catre actionarii proprii se efectueaza de catre Depozitarul Central S.A. prin transfer bancar, direct in contul acestora.

Depozitarul Central distribuie atat dividendele cuvenite actionarilor proprii, cat si dividendele pentru actionarii emitentilor cu care are incheiat contract de registru, utilizand serviciul national de distribuire a sumelor de bani cuvenite detinatorilor de valori mobiliare listate pe pietele reglementate sau tranzactionate pe sistemele alternative de tranzactionare, dar si pentru actionarii companiilor care nu sunt prezente pe piata de , dar care sunt preocupate de asigurarea unui tratament corect si echitabil pentru actionarii lor.

Incepand cu anul 2015, ca urmare a modificarii cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor si a oricaror alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectueaza prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul de compensare decontare si registru.

Sursa: Depozitarul Central