Fiscalitatea contributiilor la fondurile de pensii facultative este reglementata:
  • prin prevederile din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile pana la 31 decembrie 2015 si
  • prin prevederile din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile incepand cu 01 ianuarie 2016.
(a) Referitor la contributia deductibila fiscal la pilonul 3 pentru un angajat (partea platita de angajat)

Pana la 31 decembrie 2015 si dupa 1 ianuarie 2016, sumele cu care contribuie angajatul la fondul de pensii facultative sunt deductibile la calcul impozitului pe venit, in limita a 400 de euro pe an/participant, in baza actului individual de aderare si a documentelor care atesta plata.

In acest sens, dispozitiile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile pana la 31 decembrie 2015, mentioneaza urmatoarele: "Art. 57. (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. (2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel: a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala in care Romania este parte, si urmatoarele: (..) - contributiile la fondurile de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in materie, la schemele de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro; (..)"

De asemenea, dispozitiile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile incepand cu 01 ianuarie 2016, mentioneaza urmatoarele: "Art. 78. - (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. (2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel: a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele: (..)(iii) contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro; (..)"

(b) Referitor la contributia deductibila fiscal la pilonul 3 pentru un angajat (partea platita de angajator)

Pana la 31 decembrie 2015, suma pentru contributiile la un fond de pensii facultative era deductibila la calculul impozitului pe profit in limita echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant. In acest sens, dispozitiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile pana la 31 decembrie 2015, mentioneaza urmatoarele: "Art. 21. - (3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata: j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;"

Dupa 1 ianuarie 2016,dispozitiile art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile incepand cu 01 ianuarie 2016, mentioneaza urmatoarele: "Art. 25 - (1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. (2)Cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu exceptia celor reglementate la alin. (3) si (4). (..)"

Interpretarea Ministerului Finantelor Publice (Adresa MFP 690.034/07.03.2016) este in sensul in care "pentru aceste tipuri de cheltuieli, deductibilitatea integrala la calcul rezultatului fiscal al persoanei juridice, se bazeaza pe existenta unei relatii de angajare intre angajat si angajator. Avand in vedere ca, sumele reprezentand contributii ale angajatorilor persoane juridice la fondurile de pensii facultative, efectuate in conformitate cu prevederile legii speciale mentionate mai sus, sunt cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor, potrivit titlului IV al Codului fiscal, si nu se regasesc in exceptiile reglementate de alin. (3), respectiv (4), ale aceluiasi art. 25 din Codul fiscal, acestea sunt integral deductibile la determinarea rezultatului fiscal"

Sursa: ASF