Astazi, 19 iunie 2018, a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa, sectiunea "Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi", primul caz de insolventa a unei persoane fizice, inregistrat pe rolul Judecatoriei Constanta si care poate fi accesat pe pagina web https://bpipf.onrc.ro.


In aceasta sectiune din cadrul Buletinului Procedurilor de Insolventa se publica actele de procedura emise in cadrul procedurii de insolventa a persoanelor fizice de catre comisiile de insolventa, instantele judecatoresti, administratorii de procedura si lichidatorii desemnati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Accesul la aceasta sectiune se asigura pentru debitori, creditori, administratorii procedurii si lichidatori, cu titlu gratuit, pe fiecare dosar de insolventa in care detin una din aceste calitati, iar pentru comisiile de insolventa si instantele judecatoresti accesul se asigura cu titlu gratuit la toate dosarele de insolventa, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toate persoanele interesate, justificand interesul solicitarii, au acces la informatii din Sectiunea "Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi" a Buletinului Procedurilor de Insolventa, copii ale acestuia si copii de pe actele de procedura publicate, cu respectarea legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Tarifele de furnizare pot fi accesate pe www.bpi.ro.

De asemenea, la adresa https://bpipf.onrc.ro este disponibil un serviciu online prin care se publica informatii privind numele, prenumele persoanei fizice fata de care s-a deschis o procedura de insolventa, precum si localitatea si judetul in care isi are domiciliul/resedinta, accesul fiind asigurat cu titlu gratuit.

Buletinul Procedurilor de Insolventa, Sectiunea "Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi" este accesibil pe internet, la adresa https://bpipf.onrc.ro.

Sursa: ONRC