Regula includerii in formula de calcul a ratei de a indicelui de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare calculat trimestrial se aplica si programelor guvernamentale cu garantia statului - Programul Prima casa aprobat prin OUG 60/2009, Programul Prima Masina, aprobat prin OUG 66/2014 si Programul INVESTESTE IN TINE, aprobat prin OUG 50/2018.

Astfel, pentru creditele acordate in moneda nationala rata de va fi compusa din indicele de referinta calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului. Indicele de referinta pentru acordate in lei cu variabila se publica in fiecare zi lucratoare pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de calculata ca medie ponderata a ratelor de cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara. Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de fiecare institutie de pentru trimestrul urmator.

Noul indice de referinta se aplica atat creditelor noi acordate, la refinantarea creditelor aflate in derulare cat si contractelor aflate in derulare cu acordul partilor formalizat prin act aditional la contractul de .

De joi, 2 mai 2019 au intrat in vigoare prevederile art.II si III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.245 din 29 martie 2019, care modifica art.38 din OUG nr.52/2016 privind contractele de oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de pentru consumatori si art.37 din OUG nr.50/2010 privind contractele de pentru consumatori si se aplica creditelor acordate consumatorilor dupa aceasta data.

Sursa: Ministerul Finantelor Publice