Ce este un contract de leasing financiar?

Potrivit ART.7 punctul 7 din Codul Fiscal, Contractul de leasing financiar este orice contract de leasing care indeplineste cel putin una din urmatoarele conditii:

 1. riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
 2. contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
 3. utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;
 4. perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
 5. valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;
Ce este un contract de leasing operational?

Potrivit articolului 8 din Codul Fiscal, contractul de leasing operational este orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. 7 subpunctele 2)-5);

Riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului.

In continuare va prezentam cateva aspecte din Codul Fiscal referioare la leasingul financiar si operational.

Leasing financiar Leasing operational
Utilizatorul este tratat ca proprietar Locatorul (finantatorul) este proprietar
Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utilizator Amortizarea bunului se face de catre locator (finantator)
Utilizatorul deduce Locatarul deduce chiria( rata de leasing)
Venitul brut cuprinde cheltuielile cu amortizarea si dobanzile Venitul brut cuprinde si cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria –rata de leasing

Ghid Leasing Auto
 1. Ce este Leasing-ul?
 2. Caracteristici Leasing Auto
 3. Leasing financiar vs operational. Avantaje si dezavantaje
 4. Contractul de leasing financiar vs contractul de leasing operational
 5. Cum procedez pentru a prelua un leasing?
 6. Leasingul si insolventa
Ghid Finantare Auto
 1. Leasing sau credit? Ce forma de finantare alegem?