1. Despre pilonul II
 • Este denumirea data sistemului de pensii private obligatorii
 • Este obligatorie pentru cei care au pana in 35 de ani si se afla la primul loc de munca
 • Este optionala pentru cei care au varste cuprinse intre 35 si 45 de ani si nu au aderat pana acum la un fond de pensii
 • Are contributii definite (3,75% din salariul lunar brut in 2018).
 • La pilonul II nu se poate participa decat la un singur fond de pensii
2. Aderarea la un fond de pensii administrate privat

Oricine poate adera la un fond de pensii administrate privat prin semnarea unui act individual de aderare, din proprie initiativa sau in urma repartizarii sale de catre institutia de evidenta.

Procedura de aderare la un fond de pensii administrat privat impune parcurgerea urmatoarele etape:
 • informarea asupra sistemului de pensii administrate privat
 • selectarea fondului de pensii unde vrei sa aderi
 • colaborarea cu administratorul de pensii al fondului de pensii dorit pentru a adera
 • semnarea actului individual de aderare
 • dobandirea calitatii de participant la fondul de pensii prin confirmarea validarii actului individual de aderare.
3. Conditii de aderare

Aderarea la pensia privata obligatorie presupune indeplinirea urmatoarelor conditii:
 • Casa Nationala de Pensii Publice trebuie sa valideze actul individual de aderare
 • poate participa orice persoana care nu a implinit 45 ani
 • persoana este platitor de contributii de asigurari sociale
 • pilonul II este accesibil si persoanelor care nu au un loc de munca, dar care au un contract de asigurare sociala incheiat cu C.N.P.P. pe baza caruia se platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public. Practic, calitatea de participant la un fond de pensii privat o are orice persoana care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii administrat privat si care are un drept viitor la o pensie privata
Atentie!

Conform legislatiei in vigoare, la semnarea actului de aderare participantii sunt informati asupra conditiilor schemei de pensii private, mai ales in ceea ce priveste: drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si despre natura si distributia acestor riscuri.

Persoana care nu a aderat la un fond de pensii in termen de 4 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de catre institutia de evidenta.

Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectueaza direct proportional cu numarul participantilor unui fond de pensii la data efectuarii repartizarii.

Dupa aderare sau repartizare, participantii sunt obligati sa contribuie la un fond de pensii si nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toata perioada pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii, pana la deschiderea dreptului la pensia privata.

Fac exceptie de la aceste prevederi perioadele pentru care nu exista obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale in sistemul public.

In situatia in care un participant inceteaza sa contribuie, acesta ramane participant cu drepturi depline la fondul de pensii.

4. Pierderea dreptului de a beneficia de pensie

Situatiile intalnite cu privire la lipsa contributiilor pentru un participant validat in cadrul sistemului de pensii administrate privat sunt:
 • participantii nu au si nu au avut in ultima perioada un loc de munca
 • angajatorii nu au platit pentru o perioada mai lunga de timp contributiile de asigurari sociale si/sau nu au depus, lunar, catre institutia de evidenta declaratiile nominale privind plata C.A.S.-ului
5. Beneficiile unei pensii private

Cele mai importante beneficii ale pensiei private sunt:
 • suplimentarea veniturilor la varsta pensionarii ( pensia din sistemul public + pensia din sistemul privat)
 • in cazul unui eveniment nefericit, urmasii tai primesc sumele colectate in contul tau de pensii
 • pe intreaga perioada in care platesti contributia pentru pensia privata, investitiile fondului sunt scutite de impozit
6. Contributia la fondul de pensii conform legii 411/2004

Contributia la fondul de pensii este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii.

Contributia la fondul de pensii se deduce din veniturile brute lunare care reprezinta baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, impreuna si in aceeasi modalitate de calcul cu contributia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contributia la fondul de pensii se constituie si se vireaza impreuna si in aceleasi conditii stabilite prin Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contributia individuala de asigurari sociale.

Care sunt contributiile?

Contributia la asigurari sociale (CAS) este din 2018 de 25% din salariul brut.

In prezent, contributia pentru pensiile private obligatorii este de 3,75% din salariul brut (care sunt redirectionati catre fondul de pensii private obligatorii).

Atentie!
 • Pana in 2018 contributia individuala la asigurari sociale (CAS) era 10,5% din salariul brut. La startul sistemului de pensii private obligatorii (2008), legislatia prevedea cresterea contributiei cu cate 0,5 pp in fiecare an (de la 2% din veniturile brute ale angajatilor in 2008 pana la 6% in 2016). In 2016, nivelul contributiei a crescut de la 5 la 5.1%. In 2017 Guvernul a decis reducerea contributiilor la pilonul II de la 5,1% la 3,75% incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
 • Pentru a avea o pensie privata nu platesti nimic in plus.
 • Nivelul contributiilor pentru sistemul de pensii private obligatorii este stabilit conform legislatiei in vigoare si nu poate fi stabilit in mod individual
7. Neachitarea contributiei

Neachitarea la termen a contributiei datorate fondului de pensii consta in plata penalitatilor de intarziere de catre persoana raspunzatoare de neplata la termen.

Cuantumul este acelasi ca pentru neplata obligatiilor bugetare.

8. Garantarea contributiilor efectuate

Dupa cum stim, depozitele sunt garantate de Fondul de Garantare a depozitelor, fondurile de pensii administrate privat prezinta o serie de garantii. Problema apare doar la Fondurile de Investitii care nu sunt garantate.

Atentie! Fondul de pensii nu poate falimenta!

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul Pensiilor Private are ca misiune compensarea pierderilor participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atat in perioada de acumulare a contributiilor, cat si dupa deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligatiile asumate sau de a asigura plata drepturilor participantilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private.

Potrivit legii, in sistemul pensiilor administrate privat – Pilon II, contribuabililor le sunt garantate contributiile nete: suma totala din contul de pensie privata Pilon II nu poate fi mai mica decat contributiile virate in perioada activa, diminuate cu comisioanele de administrare si eventualele comisioane de transfer.

9. Constituirea comisionului de administrare

Conform Legii 411/2004 comisionul de administrare se constituie prin:
 1. deducerea unui cuantum din contributiile platite, dar nu mai mult de 2,5%, cu conditia ca aceasta deducere sa fie facuta inainte de convertirea contributiilor in unitati de fond
 2. deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,05% pe luna, stabilit prin prospectul schemei de pensii private.
10. Drepturi

Ai drepturi?

Da, si inainte si dupa pensionare ai drepturi.

Pana la momentul pensionarii, poti sa:
 • alegi fondul de pensii in functie de performantele administratorului
 • te transferi la un alt fond
Dupa pensionare poti sa:
 • utilizezi activul personal pentru incasarea pensiei private
 • primesti pensia sub forma unei plati unice in cazurile exceptionale prevazute de lege
 • beneficiezi de administrarea activelor din care este platita pensia ta
11. Transferul la un alt fond

Cum te transferi la alt fond?

Vorbesti cu administratorul fondului la care doresti sa te transferi, completezi documentele aferente transferului si asta e tot!

Atentie! Daca hotarasti sa te transferi in primii doi ani de la subscriere, vei plati o penalitate de transfer (maxim 5% din activul personal net conform legislatiei in vigoare).

12. Cati Bani am strans in contul de pensie obligatorie si cat va fi pensia in Pilon II?

Nu cunosti la ce fond de pensii esti participant? Completeaza acest formular si vei afla imediat.

Cunosti la ce fond de pensii contribui? Verifica-ti online contul aici:
Calculeaza pe FinZoom.ro cati bani vei avea din pensie privata, folosind Calculator Pensie Obligatorie.

Se introduc cateva date (anul nasterii, sexul, suma deja acumulata in contul de pensie, salariul brut, randamentul estimat si numarul de ani de pensie) si aflati care este pensie lunara preconizata din schema de pensii private

Calculator Pensie Pilon II pe FinZoom.ro

Ghid Fonduri de pensii
 1. Ghid pensii
  1. Tipuri de pensii
  2. Sistemul actual
  3. Legislatia in vigoare
  4. Performanta fondurilor de pensii
  5. Sfaturi
 2. Ghid pensii private
  1. Pensia privata
  2. Criterii de alegere a fondului de pensii private
  3. Functionarea pensiilor private
 3. Pilonul II (Pensia privata obligatorie)
  1. Despre pilonul II
  2. Aderarea la un fond de pensii administrate privat
  3. Conditii de aderare
  4. Pierderea dreptului de e beneficia de pensie
  5. Beneficiile unei pensii private
  6. Contributia la fondul de pensii conform legii 411/2004
  7. Neachitarea contributiei
  8. Garantarea contributiilor efectuate
  9. Constituirea comisonului de administrare
  10. Drepturi
  11. Transferul la un alt fond
  12. Cati BANI am strans in contul de pensie obligatorie si cat va fi pensia in Pilon II?
 4. Pilonul III (Pensia privata facultativa)
 5. Pensii: Afla unde ai cotizat