Alpha Bank a redus fixa a creditului Alpha Rapid de la 14,1% la 12%.