Programul guvernamental "Investeste in tine" a fost lansat de catre Guvern in luna mai a acestui an. Acesta este menit sa ii ajute pe tineri sa-si continue studiile, oferindu-le credite cu dobanda zero.

In sedinta de Guvern din data de 21 iunie 2018 s-a adoptat Ordonanta de urgenta nr 50/2018 privind implementarea acestui program.

"Prin acest Program ne propunem sa venim in intampinarea tinerilor care au nevoie de un sprijin financiar pentru a se dezvolta atat personal, cat si profesional. De asemenea, ne-am gandit si la adultii care doresc sau sunt nevoiti sa isi schimbe profesia, sa se recalifice. Este o investitie in oameni, in cetatenii romani, un angajament pe care ni l-am asumat prin Programul de guvernare", declara Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice.

Luna septembrie vine cu noutati

Daca in luna iunie se aproba Programul guvernamental "Investeste in tine", la data de 3 septembrie 2018, Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica proiectul de Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "Investeste in tine" (M. Of. nr. 516 din 22 iunie 2018).

Beneficiarii si criterii de eligibilitate

Cei care vor sa acceseze un astfel de trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • persoane fizice cu cetatenie romana, cu domiciliul in Romania;
 • tineri cu varsta cuprinsa intre 16 ani impliniti si pana la 26 de ani neimpliniti la data solicitarii creditului inclusiv si sa fie cuprinsi in sistemul de invatamant sau sa efectueze cursuri de specializare, autorizate de Ministerul Educatiei Nationale sau, dupa caz, de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale;
 • persoane cu varsta intre 26 de ani impliniti si 55 de ani neimpliniti la data solicitarii creditului inclusiv, daca sunt cuprinse in sistemul de invatamant sau efectueaza cursuri de reconversie si/sau specializare profesionala, autorizate de Ministerul Educatiei Nationale si, dupa caz, de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale;
 • sa prezinte cel putin un codebitor, daca solicitantul nu este angajat.
Ce trebuie sa stiti despre acest ?

"Valoarea maxima a finantarii garantate de stat este de 40.000 lei, in cazul beneficiarilor cu varste intre 16 ani si 26 de ani, respectiv 35.000 lei, pentru beneficiarii cu varste intre 26 ani si 55 ani. Creditele pot fi suplimentate cu 20.000 de lei, pentru toti beneficiarii daca sunt angajati sau se angajeaza pe perioada derularii creditului." 

Durata maxima de creditare este de 10 ani, iar perioada de gratie este cel putin egala cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani de la data acordarii creditului.

Procentul de garantare a creditelor acordate prin Program este de 80%, exclusiv dobanzile si comisioanele aferente.

Atentie!
 • Garantia de stat se acorda prin intermediul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si a Fondului Roman de Contragarantare. 
 • Dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditelor garantate se suporta din bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

Costul creditului

Costul total al creditelor acordate in cadrul Programului, care este suportat de la bugetul de stat, se compune din:
 • Dobanda: ROBOR 3M + marja de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea si derularea creditului in toate etapele finantarii;
 • Comisionul de analiza perceput de finantatori: maximum 0,1% aplicat la valoarea finantarii;
 • Comisionul de gestiune a garantiilor de stat perceput de F.N.G.C.I.M.M. si F.R.C.
Atentie!
 • Nivelul comisionului de gestiune se negociaza anual intre M.F.P, C.N.S.P si fondurile de garantare si se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui C.N.S.P.
 • Pentru creditele acordate in cadrul Programului nu se percepe comision de rambursare anticipata, iar contractul de nu poate contine clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestuia de catre finantatori.
Cheltuielile eligibile in cadrul programului

In Programul Guvernamental sunt prevazute urmatoarele cheltuieli eligibile ale beneficiarului si familiei acestuia:
a) plata cartilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;
b) plata creselor, gradinitelor, scolilor particulare;
c) plata cursurilor de specializare/calificare;
d) plata cursurilor de pregatire profesionala;
e) taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA;
f) plata chiriei si a utilitatilor;
g) plata locurilor de cazare in caminele studentesti;
h) o parte din constructia sau achizitia unei locuinte;
i) modernizarea sau renovarea unei locuinte;
j) costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare si al interventiilor chirurgicale;
k) achizitionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate;
l) abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, opera, biblioteca, muzee;
m) costul publicarii cartilor sau al studiilor de specialitate;
n) articole sportive;
o) taxa de participare la manifestari stiintifice si concursuri;
p) cheltuielile de transport pentru deplasari la manifestari stiintifice si concursuri.

Atentie! In norme se precizeaza ca prin cheltuieli eligibile ale beneficiarului si ale familiei acestuia prevazute la art.2, alin.(8) punctele a), b) si k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2018, se inteleg urmatoarele:
 • la pct. a) se includ cheltuielile cu plata cartilor, rechizitelor, suporturilor/materialelor de curs, in format tiparit sau digital, indiferent de domeniul de acoperire a acestora sau de specificul domeniului de studiu pentru care s-a obtinut finantarea; 
 • la pct b) se includ cheltuielile cu plata taxelor si a costurilor aferente participarii copilului la activitati din crese, gradinite,cele de stat cat si cele private acreditate inclusiv scolile si liceele particulare;
 • la pct. k) se includ cheltuielile cu achizitionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate, 

Atentie!
 • Utilizarea creditului se poate efectua integral sau in mod fractionat in perioada de tragere, in functie de necesitatile de finantare ale beneficiarului Programului, la solicitarea scrisa a acestuia si cu prezentarea facturilor in valoare cumulata de minimum 100 Lei, inclusiv TVA, transmisa finantatorului;
 • Creditul acordat in cadrul Programului nu poate fi utilizat pentru refinantarea altor in derulare ale beneficiarului si nu poate fi refinantat in cadrul Programului.
Citeste si: ESTI PREGATIT SA IEI UN CREDIT CU DOBANDA ZERO, GARANTAT DE STAT? VEZI CE CONDITII TREBUIE SA INDEPLINESTI.

Bugetul

Bugetul total al subventiilor pentru anul 2018 este de 5.000 mii lei.

Subventiile se acorda anual, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul C.N.S.P..