La doar sase zile de la intrarea in vigoare a noului Cod Fiscal si la doar doua zile de cand calculam cu cati bani raman romanii care constituie un depozit in 2017, Guvernul a adus noi modificari codului fiscal, privind CASS (contributia pentru asigurari de sanatate).

Comparati DAE si Castigul Real din Depozite pe FinZoom.ro: www.finzoom.ro/depozite/la-termen


OUG 3/2017 privind completarea Legii 227/2015 (Codul Fiscal), publicata in Monitorul Oficial nr 16/06.01.2016, vine cu modificari ce vizeaza printre altele si calculul CASS datorat de persoanele ce obtin venituri din si/sau alte surse.

Potrivit acestei ordonante, persoanele fizice care realizeaza venituri din alte surse, in categoria carora sunt incluse si dobanzile aferente depozitelor bancare, nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza si:
 • venituri din salarii sau asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activitati independente;
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9) din Cod Fiscal;
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103 din Cod Fiscal;
 • indemnizatii de somaj;
 • indemnizatii pentru cresterea copilului;
 • ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale.
Nu datoreaza CASS nici persoanele fizice care realizeaza numai venituri din si/sau din alte surse, ale caror baze lunare de calcul se situeaza sub nivelul valorii salariului minim brut.

In cazul in care bazele lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului minim brut pe tara, contributia datorata lunar de calculeaza asupra acestor baze de calcul.

Atentie!
 • Nu mai este plafonat calculul contributiei CASS pentru venituri din si/sau alte surse la nivelul a 5 salarii medii brute valabile in anul pentru care se stabileste contributia. 
 • Stabilirea contributiei la CASS se face de catre organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala, pe baza informatiilor din declaratia privind venitul realizat sau din declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala, dupa caz.
 • Contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste in anul urmator celui in care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contributie prevazute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul mentionate la art. 176 si 177, dupa caz. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere.
 • Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala, se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.