In ceea ce priveste titlurile de stat, este important sa stiti ca puteti retrage din contul de subscriere doar 5000 lei/zi si ca se pierde in totalitate in caz de transfer/rascumparare inainte de scadenta.

"Investitorul dispune de sumele existente in contul de subscriere prin retragerea in numerar de la unitatile operative ale Trezoreriei Statului, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, prin transfer catre un cont bancar, cu plata comisionului de transfer, sau mentinerea sumelor in contul de subscriere pentru alte achizitii de titluri de stat.", se precizeaza in art. 25 din Ordinul 3139/2017.

Alte aspecte legate de rascumpararea anticipata a titlurilor de stat

In Ordinul Nr. 1687/2019 publicat in Monitorul Oficial NR. 133 din 19 februarie 2019 se precizeaza ca:
  • Investitorul in titlurile de stat emise in cadrul Programului Tezaur/Imputernicitul acestuia in acest scop prin procura legalizata la notar poate solicita rascumpararea, inaintea scadentei, doar la unitatea operativa a Trezoreriei Statului prin care a subscris, prin depunerea unei cereri de rascumparare anticipata.
  • Rascumpararea anticipata:
    • se realizeaza pentru intreaga valoare subscrisa printr-un formular de subscriere. Investitorul nu poate efectua rascumpararea partiala a titlurilor care au fost subscrise in baza unui formular de subscriere.
    • va atrage deducerea din suma restituita investitorului a contravalorii tuturor dobanzilor platite investitorului aferente titlurilor de stat pentru care se solicita rascumpararea anticipata.
  • Cererea de rascumparare va fi insotita de formularul de subscriere in original sau, in cazul in care investitorul nu mai detine acest formular, de o declaratie pe propria raspundere privind calitatea de investitor al titlurilor de stat ce urmeaza a fi rascumparate anticipat.
  • Suma restituita investitorului aferenta titlurilor de stat rascumparate inainte de scadenta va fi egala cu valoarea subscrisa initial diminuata cu toate dobanzile care au fost platite investitorului sau, dupa caz, detinatorului initial, pana la momentul solicitarii rascumpararii anticipate. Suma va fi achitata, pana in data de 20 a lunii urmatoare depunerii cererii de rascumparare anticipata, in contul de subscriere deschis la Trezoreria Statului pe numele investitorului de titluri de stat.
  • Unitatile operative ale Trezoreriei Statului vor primi cererile de rascumparare anticipata in fiecare zi lucratoare din cursul unei luni.
  • Cererile pentru rascumparare anticipata sunt acceptate de catre unitatile Trezoreriei Statului ulterior incheierii perioadei de subscriere in cadrul unei emisiuni si trebuie depuse cu cel putin 60 de zile lucratoare inainte de data de plata a dobanzii sau a valorii nominale aferente unei emisiuni.
Modelul de cerere pentru rascumpararea anticipata a titlurilor de stat se regaseste aici.

Citeste si: Titluri de stat vs. Depozite bancare. Avantaje si Dezavantaje