Incepand cu 28 septembrie au aparut modificari in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, care se adreseaza acum si "institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare straine, inscrise numai in Registrul general".

Astfel IFN-urile care acorda trebuie sa realizeze o evaluare riguroasa a veniturilor clientului, sa tina seama de cheltuieli (de subzistenta, angajamente de plata, taxe, impozite sau asigurari) in evaluarea bonitatii clientului si sa consulte datele din Biroul de Credit si alte baze de date externe.

Noile reglementari fac referire, in special la evaluarea bonitatii clientului.

Potrivit acestui regulament, institutiile financiare trebuie sa realizeze o evaluare riguroasa a veniturilor clientului, aceasta inainte de acordarea imprumutului pentru evitarea problemelor in rambursarea creditului.

"Inainte de incheierea unui contract de , imprumutatorii realizeaza, pe baza unor informatii corespunzatoare si suficiente, o evaluare riguroasa a capacitatii clientului de rambursare a creditului potrivit obligatiilor contractuale, luand in considerare factori relevanti in conformitate cu prevederile prezentului regulament".Sursa video: Prima Tv

Acelasi lucru este necesar si in cazul majorarii creditului acordat initial: "in situatia in care clientul solicita, dupa incheierea contractului de , majorarea valorii totale a creditului acordat initial, imprumutatorii actualizeaza informatiile aflate la dispozitia lor privind clientul si reevalueaza capacitatea acestuia de rambursare".

In cadrul evaluarii capacitatii de rambursare, se ia in considerare capacitatea clientului de a genera venituri necesare rambursarii creditului iar pe plan secund faptul ca valoarea garantiilor depaseste valoarea creditului.

Verificarea informatiilor si din alte surse independente (daca este cazul)

"Imprumutatorii obtin informatiile de la clienti si din alte surse interne sau externe relevante, inclusiv, dupa caz, prin consultarea bazei de date a unui sistem de evidenta de tipul birourilor de si de la intermediarii de implicati in activitatile preliminare incheierii contractelor de ."

Se deduc si alte cheltuieli din veniturile eligibile

O alta reglementare importanta face referire la gradul de indatorare al clientului, care va fi diminuat semnificativ datorita noilor cheltuieli.

Pe langa cheltuilile standard care se deduceau inainte (cheltuieli de subzistenta + angajamente de plata) se mai pot scadea si taxe, impozite sau asigurari.

"Categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile in scopul determinarii gradului total de indatorare, incluzand, fara a se limita la, cheltuielile de subzistenta, cu fundamentarea unui nivel rezonabil al acestora, si obligatiile de plata, altele decat cele de natura creditelor, inclusiv taxe, impozite si asigurari daca sunt recurente si daca sunt facute cunoscute de catre debitor la solicitarea imprumutatorului".

Gradul maxim de indatorare va fi stabilit in functie de client, destinatie si tipul creditului

"Nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferentiate pe categoriile de clientela, pe destinatia creditului (de exemplu, de consum, pentru imobiliare), pe tipul creditului (defalcat in functie de moneda de exprimare sau, dupa caz, de indexare, de tipul dobanzii, respectiv fixa ori variabila, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului in legatura cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei); nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea in considerare a riscului valutar, a riscului de rata a dobanzii si a riscului de diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului".

Totodata noul regulament prevede ca institutiile de pot determina capacitatea de rambursare a clientului bazandu-se pe un nivel al veniturilor curente (considerate eligibile de catre imprumutatori), care nu poate depasi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.

Institutiile de au la dispozitie 90 de zile sa se conformeze acestor modificari si sa transmita Bancii Nationale a Romaniei reglementarile interne, din momentul publicarii in Monitorul Oficial (28 septembrie).