Programul Rabla va demara si in acest an cu un buget alocat de Guvern de 316,6 de milioane lei, respectiv 110 milioane de lei (Rabla Plus).

Programul se desfasoara in perioada 2017-2019, iar cuantumul primei de casare a ramas tot 6.500 lei.

Data de incepere a acestui program nu este cunoscuta, insa din declaratiile aparute in presa, Ministrul Gratiela Gavrilescu preconizeaza 10 mai ca fiind data de debut.

Prima de casare se ofera in functie de cantitatea de emisii de CO2/km generata de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, astfel ca in 2017 cantitatea de emisii nu trebuie sa depaseasca 130 de grame de dioxid de carbon pe kilometru, urmand ca aceasta valoare sa scada la 120 de grame in 2018 si 110 de grame in 2019.

Citeste si: A inceput programul Rabla 2016. Ce trebuie sa stii?

Valoarea ecobonusului s-a dublat. Poti primi 1.500 lei

Comparativ cu anul trecut, la prima de casare, pentru o masina achizitionata cu un motor care genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 100 g/Km, puteai primi un ecobonus de 750 lei, acum aceasta valoare s-a dublat, ajungand la 1.500 lei.

Pentru a beneficia de ecobonusul de 1.500 lei, la achizitionarea unui autovehicul nou cantitatea de emisii nu trebuie sa depaseasca 98g CO2/km (2017), 96g CO2/km (2018) si 95g CO2/km (2019).

Valoarea ecobonusului s-a marit si in cazul unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, poti primi 2.500 lei, comparativ cu 1.500 lei in 2016.

Compara pe FinZoom.ro Credite Auto si Leasing Auto de la toate institutiile financiare

"Proprietarul poate achizitiona mai multe autovehicule noi in schimbul predarii spre casare a unui numar echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de mai multe prime de casare", se mentioneaza in Ghidul de finantare.

Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a beneficia de prima de casare?
  • ai domiciliul sau resedinta in Romania;
  • nu ai obligatii de plata la bugetul local;
  • te-ai inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehicul nou, obtinand nota de inscriere;
  • ai predat autovehiculul uzat unui colector autorizat si ai obtinut certificatul de distrugere;
  • ai radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat si ai obtinut certificatul de radiere;
  • ai prezentat producatorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat;
  • ai achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.
Ce trebuie sa contina dosarul?

a) formularul cererii de validare a producatorului, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
b) imputernicirea notariala, in original, pentru cazul in care cererea de validare este semnata de catre persoana imputernicita;
c) certificatul de cazier fiscal al societatii, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
d) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoana juridica, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoana juridica, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
f) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoana juridica, de catre AFM, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
g) certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social producatorul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se accepta formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
h) actul doveditor al calitatii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, in copie certificata "conform cu originalul". In cazul in care acesta este redactat intr-o limba straina, trebuie prezentata traducerea autorizata in original sau copie legalizata;
i) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului", in copie certificata "conform cu originalul"; prin exceptie, acest document poate fi prezentat cel mai tarziu la data perfectarii contractului de finantare cu Autoritatea, in original si copie certificata "conform cu originalul" (originalul se restituie), conform celor declarate in cererea de validare;
j) certificatul de cazier judiciar al societatii, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata
, se mentioneaza in Ghidul de finantare publicat pe site-ul Ministerului Mediului.