Legea nr.151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice va intra in vigoare mai devreme decat termenul stabilit initial de 31 decembrie 2016.

Camera Deputatilor a adoptat pe 4 octombrie 2016, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, iar termenul stabilit este de 31 octombrie, adica la sfarsitul acestei luni.

Datorita acestei legi, romanii care nu isi mai pot plati datoriile pot cere reesalonarea restantelor pe o perioada de 5 ani, pe baza unui plan de redresare financiara.

Scurt istoric al legii

La 18 iunie 2015 legea nr.151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice este adoptata de presedintele Romaniei si ulterior publicata in Monitorul Oficial nr.464 din 26 iunie 2015, iar termenul la care ar fi trebuit sa intre in vigoare a fost 1 ianuarie 2016.

Insa in decembrie 2015 termenul de aplicare al legii a fost devansat, urmand a intra in vigoare la 31 decembrie 2016, deoarece nu au fost indepliniti toti pasii prevazuti in actul normativ.

Informatii suplimentare aici: Legea insolventei persoanelor fizice amanata!

Pe 4 octombrie 2016 Camera Deputatilor aproba ca termen de aplicare al legii 31 octombrie 2016, cu 2 luni inainte de termenul stabilit anterior.

Cand si cine poate solicita falimentul personal?

"Insolventa debitorului se prezuma atunci cand acesta, dupa trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadentei, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori", se precizeaza in lege.

Important! Pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa, cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului este de 15 salarii minime pe economie ( 18.750 lei brut).

Se suspenda executarile silite in curs

"De la data aprobarii planului de rambursare se suspenda de drept toate masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra patrimoniului debitorului", precizeaza legea.

Atentie! "Perioada suspendarii nu poate depasi 3 luni, cu exceptia situatiei in care instanta a incuviintat prelungirea suspendarii provizorii, pentru durate de pana la 3 luni, daca in lipsa acestei masuri situatia financiara a debitorului ar deveni iremediabil compromisa, existand un risc cert ca planul de rambursare a datoriilor sa nu se poata realiza".

Planul de rambursare a datoriilor. Ce contine?

Conform legii, planul de rambursare a datoriilor este planul elaborat de debitor impreuna cu administratorul procedurii, care cuprinde modul de acoperire a creantelor impotriva averii debitorului, cuantumul platilor si termenele de plata, dar nu mai mult decat sumele datorate conform tabelului de creante, precum si orice alte masuri pentru redresarea financiara a debitorului.

Initierea procedurii de insolventa

In cazul debitorului aflat in incapacitate de plata (aflat in stare de insolventa), la comisia de insolventa se depune o cerere de deschidere a procedurii de insolventa pe baza unui plan de rambursare a datoriilor.

In cazul in care situatia financiara a debitorului este "iremediabil compromisa si un plan de rambursare a datoriilor nu poate fi eliberat si pus in executare, acesta poate solicita direct instantei judecatoresti competente deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active".

Debitorul poate depune la comisia de insolventa o cerere de aplicare a procedurii simplificate de insolventa, daca indeplineste cumulativ aceste conditii:
  • cuantumul total al obligatiilor sa fie de cel mult 10 salarii minime pe economie (12.500 lei brut);
  • nu are bunuri sau venituri urmaribile;
  • are peste varsta standard de pensionare sau si-a pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca.