• Termenul de plata a compensatiilor catre deponenti va fi redus de la 20 la 7 zile lucratoare;
 • Depozitele constituite la sucursalele bancilor straine din Romania vor fi garantate de schemele de garantare din Romania, nu ca pana acum de cele din tara de origine;
 • Suma garantata de 100.000 euro/persoana/banca ramane neschimbata;
 • Schemele de garantare a depozitelor pot fi publice sau private;
 • Are loc largirea sferei de produse si de deponenti care beneficiaza de garantare, fara a mai fi excluse de la garantare depozitele intreprinderilor (altele decat microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii) si nici cele apartinand persoanelor desemnate in calitate de administratori, directori;
 • In cazul schemelor de garantare a depozitelor administrate privat, care ar putea sa se constituie in baza noului cadru legislativ, Banca Nationala a Romaniei va indeplini functia de autoritate desemnata cu supravegherea.
Traim intr-o lume in care problemele economice apar destul de des. Cu toate acestea, ne intrebam ce putem face pentru a le gestiona eficient si cum ar trebui sa arate acele masuri de “tratare” sau gestionare a riscurilor existente.

In ultima perioada garantarea economiilor din banci este subiectul unor discutii ample la nivelul Uniunii Europene. Chiar daca in prima faza masurile luate de alte tari pentru remedierea situatiei nu sunt obligatorii pentru Romania, ele vizand in special zona euro, Guvernul roman, in urma unei analize aprofundate a situatiei si efectelor crizei din Grecia, a decis sa adopte proiecte de lege pentru a evita un posibil exod al depozitelor in viitor.

Un proiect recent pune accent pe protejarea, in cazul in care o se confrunta cu cu , a persoanelor fizice si companiilor mici in detrimentul marilor corporatii si detinatorilor seniori de obligatiuni. Pe 1 iulie, Guvernul a aprobat doua proiecte de lege prin care se transpun in legislatia romaneasca prevederile Directivei 2014/49/UE a Parlamentului European si Consiliului privind schemele de garantare a depozitelor.

O consecinta specifica determinata de transpunerea directivei 2014/49/UE o constituie eliminarea incepand cu data de 3 iulie de sub incidenta protectiei oferite de legislatia in domeniu, a depozitelor apartinand caselor de ajutor reciproc, entitati care, datorita specificului activitatilor prestate, intra in categoria institutiilor financiare explicit excluse din lista deponentilor garantati.

Legile reglementeaza:
 • cadrul general de organizare si functionare a schemelor de garantare a depozitelor bancare;
 • armonizarea functionarii Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, care, in prezent, este singura schema de garantare a depozitelor existenta in Romania, cu noile prevederi adoptate la nivelul Uniunii Europene.
In continuare sunt prezentate cateva dintre cele mai importante aspecte ale proiectelor de lege adoptate de Guvern:
 • Termenul de plata a compensatiilor catre deponenti, prin schemele de garantare a depozitelor care pot fi publice sau private va fi redus de la 20 la 7 zile lucratoare;
 • Sfera de produse si deponenti care beneficiaza de garantare va fi extinsa cu depozitele intreprinderilor si directorilor bancii;
 • Eliminarea din sfera depozitelor excluse de la garantare a depozitelor intreprinderilor (altele decat microintreprinderile si IMM-urile);
 • Reglementarea de catre Guvern a procedurii de recunoastere a celor doua regimuri public si privat de administrare a schemelor de garantare a depozitelor;
 • Reglementarea dreptului sistemelor institutionale de protectie si al schemelor contractuale de garantare;
 • Plata compensatiilor catre deponenti se poate face si de catre sucursale din alte tari decat aceea unde a fost infiintat depozitul;
 • Posibilitatea fuzionarii schemelor de garantare a depozitelor din diferite state membre sau a crearii unor scheme transfrontaliere, a acceptarii de catre schemele de garantare a depozitelor ca o parte din contributia anuala a fiecarei institutii de credit participante sa poate fi sub forma de angajamente de plata, fara a depasi 30% din totalul resurselor financiare disponibile ale respectivei scheme de garantare a depozitelor;
 • Obligatia schemelor de garantare a depozitelor de a participa la finantarea masurilor de rezolutie aplicabile institutiilor de credit membre, in situatiile in care masurile de rezolutie asigura continuitatea accesului deponentilor la depozite;
 • Impunerea unui regim explicit de supraveghere pe baze continue, de catre BNR a activitatii schemelor de garantare a depozitelor oficial recunoscute pe teritoriul Romaniei si care sunt administrate privat;
 • Reglementarea mecanismului de intrajutorare intre schemele de garantare a depozitelor din diferite state membre, ca mecanism alternativ de accesare rapida de catre acestea a resurselor necesare platii compensatiilor, prin de la alte scheme de garantare a depozitelor;
 • Introducerea unui nivel tinta al resurselor financiare uniform pentru toate schemele de garantare a depozitelor din Uniunea Europeana, care sa asigure un grad de protectie similar pentru toti deponentii din statele membere cu un nivel minim 0,8% din depozitele acoperite de schema de garantare. In prezent, unica schema de garantare a depozitelor existenta in Romania, respectiv Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, stabileste anual, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, gradul-tinta de acoperire a expunerii sale;
 • Garantarea mentinerii secretului profesional, potrivit prevederilor cu caracter exhaustiv cuprinse in Directiva 2014/59/UE;
 • Depozitele constituite la sucursalele bancilor straine din Romania vor fi garantate de schemele de garantare din Romania, nu ca pana acum de cele din tara de origine;
 • Suma garantata de 100.000 euro/persoana/banca ramane neschimbata si in noul proiect de lege;
 • In cazul schemelor de garantare a depozitelor administrate privat, care ar putea sa se constituie in baza noului cadru legislativ, Banca Nationala a Romaniei va indeplini functia de autoritate desemnata cu supravegherea.
Guvernul a decis in al doilea proiect de lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare ca Fondul va detine in continuare functia de schema de garantare a depozitelor, de administrator al fondului de rezolutie bancara, precum si pe cea de actionar la o institutie de credit-punte. De asemenea, in noul proiect, Fondul de garantare a depozitelor bancare va primi statutul de entitate administrata public, respectiv aflata in administrarea Bancii Nationale a Romaniei.

Interventia Bancii Nationale a Romaniei ca autoritate de rezolutie si implicarea schemei de garantare a depozitelor in finantarea masurilor de rezolutie contribuie la mentinerea stabilitatii financiare prin asigurarea accesului neintrerupt al deponentilor la depozite si continuarea prestarii catre clienti a serviciilor financiare in cazul institutiilor de credit aflate in dificultate.

In plus, in scopul asigurarii implementarii corecte a cerintelor privind administrarea prudenta a resurselor, va fi verificata respectarea obligatiilor privind investirea si utilizarea resurselor aferente schemei de garantare a depozitelor si, respectiv, aferente fondului de rezolutie bancara de catre firma de audit care efectueaza auditul statutar al Fondului.

Interventia Autoritatii de Supraveghere Financiara ca autoritate de rezolutie pentru firmele de contribuie la asigurarea accesului neintrerupt al investitorilor la disponibilitatile banesti ale firmelor de aflate in dificultate si continuarea prestarii catre clienti a serviciilor de financiare.

Ulterior intrarii in vigoare a pachetului legislativ privind Fondul de garantare a depozitelor bancare si schemele de garantare a depozitelor, Fondul de garantare a depozitelor bancare va stabili anual, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, nivelul tinta al resurselor financiare.