La sfarsitul anului 2016 se prognozau o serie de modificari in ceea ce priveste Programul Prima Casa.

Ministerul de Finante a publicat pe site un Proiect Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea Normelor de Implementare a programului "Prima Casa".

Vezi aici Hotararea pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima Casa"

Afla mai jos care sunt noutatile aduse in 2017 programului Prima Casa.

1. Ce locuinte pot fi achizitionate prin programul Prima Casa?

Prin program pot fi cumparate:
a) locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au efectuat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
b) locuinte consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au efectuat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
c) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;
d) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele;
e) locuinte aflate in exploatare curenta pe perioade mai mari de 5 ani de la data efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;"

Intregirea dreptului la proprietate:

"Beneficiarii care detin cote-parti dintr-o locuinta din categoria celor prevazute la lit. a), b) si e) pot achizitiona diferenta de cote-parti, in vederea intregirii dreptului de proprietate."

2. Cat garanteaza statul din locuinta cumparata prin Prima Casa?

Se diferentiaza procentul de garantare de catre stat a creditelor destinate achizitionarii / construirii locuintelor:
  • maximum 50% pentru locuintele noi sau consolidate, in cazul carora lucrarile de constructie sau consolidare au fost receptionate la terminarea lucrarilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat
  • maximum 40% pentru celelalte categorii de locuinte, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare.
Pentru respectarea uzantelor din domeniul bancar, in cazul garantiilor ce vor fi acordate in baza promisiunilor de garantare emise cu procentul de garantare de 50%, fara diferentiere in functie de incadrarea locuintelor in categoria celor noi / consolidate sau aflate in exploatare, procentul de garantare va fi cel prevazut in promisiunea de garantare.

De asemenea, este reglementat modul de calcul al termenului de 5 ani aplicabil in cazul locuintelor noi si / sau consolidate (va fi calculat in functie de data efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor, avand ca punct final data solicitarii creditului garantat).

3. Ce maxim se poate obtine prin Prima Casa?

Limitele de creditare se modifica astfel:
  • Credit maxim pentru locuintele noi – 70.000 de euro
  • Credit maxim pentru locuintele vechi – 60.000 de euro
  • Credit maxim pentru construirea locuintei individuale – 70.000 euro
  • Credit maxim pentru construirea locuintei in regim asociativ – 75.000 euro
4. Noi sarcini pentru FNGCIMM in programul Prima Casa
  • Fondul de Garantare (FNGCIMM) preia sarcina de a emite acordurile pentru radierea ipotecilor si a interdictiilor de instrainare si grevare prevazute de lege in cazul rambursarii integrale anticipate sau la termen a finantarilor garantate, precum si in cazul respingerii cererilor de plata avand impact strict asupra activitatii de monitorizare a garantiilor emise in cadrul programului "Prima Casa" pentru simplificarea proceselor si evitarea birocratizarii excesive a acestora.
  • In cazul lichidarii creditului garantat in cadrul Programului prin rambursarea integrala a soldului finantarii garantate, anticipata sau la termen, FNGCIMM va fi mandatat sa isi exprime acordul in numele si in contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, in vederea radierii ipotecii legale si a interdictiilor inscrise in cartea funciara a locuintei achizitionate / construite in cadrul Programului. 
5. Plafonul alocat de stat pentru 2017

Conform Strategiei programului Prima Casa, in anul 2017 va fi alocat un plafon al garantiilor de 2.500 milioane lei, plafon situat sub cel alocat in 2016 ( 2.940,3 milioane lei).

Compara pe FinZoom.ro toate ofertele bancilor de Prima Casa:
www.finzoom.ro/credite/prima-casa