In prezent peste 7,2 milioane de romani contribuie la Pilonul II de pensii. Contributia virata in conturile participantilor la acest pilon este de 3,75%, din cota de CAS de 25% (sau altfel spus, din salariul brut, 3,75% merge catre Pilonul II si restul, de 21,25% merge catre stat, la CAS). In cazul celor care aleg sa inceteze plata contributiei la Pilonul II, contributia de 3,75% se va duce in sistemul public de pensii (Pilonul I, pentru plata pensiilor actualilor pensionari).

Din 12 martie avem norme care reglementeaza retragerea de la fondul de pensii administrat privat.

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 12.03.2019, Norma 4/2019, emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara, are ca obiectiv armonizarea prevederilor Normei A.S.F. nr. 1/2015 cu prevederile OUG nr. 114/2018 referitoare la instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare.

Care sunt principalele modificari?

Prin Norma nr. 4/2019 se modifica si completeaza Norma nr. 1/2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara, in principal cu prevederi referitoare la:
  • modalitatea prin care un participant solicita incetarea platii contributiei la un fond de pensii administrat privat;
  • etapele procesului de transmitere a informatiilor, prin intermediul rapoartelor prevazute de actul normativ, in relatia dintre administrator, institutia de evidenta si A.S.F., referitoare la modificarea datelor participantului in Registrul participantilor detinut de catre C.N.P.P.;
  • activul personal al participantului care a solicitat retragerea de la fondul de pensii administrat privat;
  • cererea-cadru privind incetarea platii contributiei la un fond de pensii administrat privat;
  • data la care cererea privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat produce efecte.
Important!

Pe baza datelor si informatiilor continute in rapoartele primite de la administratori, corelate cu informatiile existente in baza de date a sistemului public de pensii, institutia de evidenta actualizeaza in Registrul participantilor elementele de identificare ale acestora.

In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului institutiei de evidenta, administratorul are obligatia de a informa participantul cu privire la solutionarea cererii de retragere de la fondul de pensii administrat privat, in scris sau prin orice mijloc care poate fi probat ulterior.

Cererea privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat formulata de catre participant are drept efect incetarea platii contributiilor.

Cat timp ramane activ contul participantului?

Activul personal al participantului care a solicitat retragerea de la fondul de pensii administrat privat in baza art. 32 alin (6) din Lege este administrat pana la deschiderea dreptului la pensia privata.

Citeste si: Cati bani am strans in contul de pensie obligatorie si cat va fi pensia in Pilon II?

In situatia in care intervin elemente care conduc la modificarea unor sume privind contributiile aferente perioadelor anterioare retragerii de la fondul de pensii administrat privat, institutia de evidenta va proceda la regularizarea acestora pana la deschiderea dreptului la pensia privata.

Cand produce efecte cererea de incetare a platii?

"Cererea privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, corect si complet formulata de catre un participant in baza art. 32 alin. (6) din Lege are drept efect incetarea platii contributiilor incepand cu contributia aferenta lunii in care a fost depusa cererea."

Citeste si: Comparatie Pensii Publice si Pensii Private

Ce documente trebuie sa depuna un participant la pilonul II pentru a se retrage de la plata contributiei?

Participantii la Pilonul II, care au contribuit pe o perioada de minim 5 ani (termenul minim pentru a putea solicita incetarea platii contributiei la fondul de pensii administrat privat) trebuie sa completeze CEREREA-CADRU privind incetarea platii contributiei.

Aceasta cuprinde:
  • datele de identificare si de contact ale participantului
  • date privind calitatea de participant
  • declaratia participantului in vederea incetarii platii contributiei individuale la fondul de pensii administrat privat, in conformitate cu prevederile art. 81 pct. 3 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018.
Cererea cadru va fi insotita si de copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii.

Citeste si: 
Ce se intampla cu banii celor care se retrag din Pilon II?