Prin OUG privind implementarea "Programului guvernamental gROwth - Contul individual de economii Junior", orice copil care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (este cetatean roman si nu a implinit varsta de 18 ani) poate beneficia de acest cont special de economisire sub forma unui depozit.

Atentie!

Orice minor are dreptul la un singur cont individual de economii junior, deschis automat la unitatile Trezoreriei Statului, fara a fi necesara o cerere din partea unuia dintre parinti, a imputernicitului acestora sau a reprezentantului legal al copilului.

Cum se pot depunii banii in acest cont?

In Ordonanta de Urgenta se precizeaza ca "in contul individual de economii Junior se pot depune, de catre reprezentantul legal al minorului sau de catre alte persoane, oricand sume de bani in lei prin virament, mandat postal prin oficiile Postei Romane sau in numerar prin casieriile unitatilor Trezoreriei Statului".

Important!

Sumele existente in contul individual de economii junior nu pot face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii si nu pot fi cesionate sau gajate.

Depunerile se pot efectua incepand cu luna decembrie 2018. Sumele depuse in anul 2018 sunt purtatoare de , insa nu beneficiaza de prima de stat.

Ce intampla in cazul copiilor fara parinti?

"In cazul copiilor fara parinti ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, depunerea anuala minima de 1200 de lei se efectueaza de catre autoritatea tutelara din sume alocate in acest scop de ordonatorul principal de .

Virarea se efectueaza in luna decembrie a fiecarui an pe baza situatiilor certificate si transmise de catre autoritatea tutelara la ordonatorul principal de .

In cazul in care acesti copii se infiiaza, plata sumei anuale se transfera catre parinti."


Prima de stat

Incepand cu anul 2019, titularii de cont beneficiaza de o prima de stat in valoare de 600 lei anual pana la varsta de 18 ani, cu conditia ca suma depusa in cont in anul respectiv sa fie de minim 1200 lei. Prima de stat de asigura de la bugetul de stat si se suporta din bugetul anual.

Aceasta se vireaza in contul individual cumulat pentru anii in care s-au efectuat depuneri impreuna cu dobanzile aferente, in termen de 15 zile lucratoare de la data scadentei depozitului.

Atentie!

Titularul contului nu beneficiaza de prima de stat, dar pentru soldul contului se aplica , daca la finalul anului calendaristic suma depusa in anul respectiv este mai mica decat suma minima de 1200 lei.

Plafonul maxim pentru sumele depuse anual in cont nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent.

Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire in care s-au efectuat depunerile, mai putin pentru anul in care titularul implineste varsta de 18 ani.

Prima de stat se plateste in contul individual de economii Junior, la scadenta depozitului, cumulat pentru anii in care s-au efectuat depuneri.

Sumele depuse in contul individual de economii Junior, cu exceptia sumelor reprezentand suma de stat sunt purtatoare de . Dobanda este de 3% pe an, se calculeaza si se plateste, la expirarea depozitului, cand titularul contului implineste 18 ani.

Castigurile din dobanzile inregistrate in acest cont nu sunt impozabile.

Interdictii in retragerea sumelor

In OUG se precizeaza ca " Sumele existente in contul individual de economii Junior nu pot fi retrase pana la implinirea de catre titular a varstei de 18 ani, cu exceptia urmatoarelor situatii:

a) Cheltuieli de sanatate pentru tratarea minorului in cazul bolilor cu risc de deces ale acestuia
b) In cazul decesului minorului"

La implinirea varstei de 18 ani si in situatiile exceptionale, titularul contului sau reprezentantul legal al acestuia poate efectua retragerea totala a sumelor din cont.

Atentie! Daca nu se solicita retragerea sumelor din cont, acestea nu mai beneficiaza de conditiile din acest program.

Citeste si: Cont Junior cu 600 lei pe an prima de la stat pentru fiecare copil