Pilonul III (P3) de pensii este o alternativa avantajoasa de economisire pe termen lung, iar aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala.

Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, functionarul public sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta care adera si contribuie la un fond de pensii facultative.

Prin semnarea actului de aderare participantii sunt informati asupra conditiilor schemei facultative, asupra drepturilor, obligatiilor si riscurilor partilor implicate.

Retinerea si virarea contributiilor la fondul de pensii facultative se face de catre angajator,sau, dupa caz, de participant.

Cunoasteti avantajele Pilonului III (P3) de pensii?

Un nivel de trai mai bun la pensionare inseamna cunoasterea avantajelor contributiei la pensia facultativa. Iata pe cele mai importante :
 • depinde doar de valoarea contributiilor si de randamentul fondului de pensii, si nu de evolutia sistemului de pensii de stat;
 • aveti libertate de alegere (a fondului la care veti contribui, a nivelului contributiei si a perioadei de cotizare);
 • banii se vor transfera mostenitorilor in caz de deces;
 • fondul de pensii nu poate da faliment;
 • suma cu care contribuiti se deduce din impozitul pe venit;
 • in orice moment puteti sa modificati, sa suspendati sau sa incetati contributiile la un fond de pensii facultative, instiintand in scris administratorul si angajatorul, dupa caz, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data suspendarii sau incetarii contributiilor.
Schema privind deductibilitatea fiscala a contributiilor la pensia facultativa
 1. Contributii P3 suportate individual de angajat, din propriul salariu:
  • Deducere din baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii (10%), in limita a 400 euro/an: se acorda de catre angajator in momentul calcularii impozitului pe venitul din salarii, pe baza documentelor justificative prezentate de salariat (copie act de aderare si, eventual, dovada viramentului contributiei P3 in contul fondului de pensii);
  • Diferenta peste 400 euro/an NU se va putea deduce din baza de calcul pentru impozitul pe venitul din salarii.
 2. Contributii P3 acordate de angajator propriilor angajati:
 • Vor fi scutite de la plata tuturor taxelor salariale datorate de angajat (CAS 25%, CASS 10%, impozit pe venitul din salarii 10%) si de angajator (contributia asiguratorie pentru munca 2.25%), in limita a 400 euro/an/angajat;
 • Diferenta peste 400 euro/an/angajat se va considera beneficiu salarial impozabil si asupra sumei respective se vor aplica toate taxele salariale amintite anterior;
 • Integral deductibile la calculul impozitului pe profit datorat de angajator (daca angajatorul este o firma platitoare de impozit pe profit), indiferent de cuantumul contributiei (mai mare sau mai mica de 400 euro/an/angajat).
Pe larg despre deductibilitatea pensiilor facultative

Fiscalitatea contributiilor la fondurile de pensii facultative a fost reglementata de Legea nr. 571/2003 pana la data de 31 decembrie 2015 si de Legea nr 227/2015 dupa data de 01 ianuarie 2016.

1. Deductibilitatea contributiilor la fondul de pensii facultative (partea platita de angajat)

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

Impozitul lunar se determina la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei impozabile (in prezent 10%) asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente lunii si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii si (...) contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit legii 204/2006, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a sumei de 400 de euro.

Asadar, conform prevederilor legale sumele cu care contribuie angajatul, din propriul , la fondul de pensii facultative sunt deductibile la calculul impozitului pe venit in limita a 400 de euro pe an/participant (cca 150 lei lunar). Daca contributia salariatului este mai mare de 400 de euro/an, diferenta nu se deduce din baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii fiind considerata beneficiu salarial impozabil si asupra sumei respective se vor aplica toate taxele salariale (CAS 25%, CASS 10%, impozit pe venitul din salariu).

Deducerea se acorda de catre angajator in momentul calcularii impozitului pe venitul din salarii, pe baza documentelor justificative prezentate de salariat (copie act de aderare si, eventual, dovada viramentului contributiei la pilonul III in contul fondului de pensii).

Partea deductibila se scade inainte de aplicarea impozitului, reducand astfel venitul brut al salariatului care sta la baza aplicarii impozitului pe .

2. Deductibilitatea contributiilor la fondul de pensii facultative (partea platita de angajator)

Pana la 31 decembrie 2015, potrivit prevederilor Legii 571/2003, suma pentru contributiile la un fond de pensii facultative era deductibila la calculul impozitului pe profit in limita echivalentului a 400 de euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant.

In Legea 227/2015 se precizeaza ca:

"Art.25 (1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. (2) Cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu exceptia celor reglementate la alin (3) si (4)."

Asadar, in baza relatiei de angajare intre angajat si angajator, sumele reprezentand contributii ale angajatorilor persoane juridice la fondurile de pensii facultative, efectuate in conformitate cu prevederile legale, sunt cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor si nu se regasesc in exceptiile reglementate de alin (3) si (4) ale art 25 din Codul fiscal.

Din aceste considerente ele sunt deductibile integral la determinarea rezultatului fiscal (daca angajatorul este o firma platitoare de impozit pe profit), indiferent de cuantumul contributiei (mai mica sau mai mare de 400 de euro/an/angajat).

Citeste si: PILONUL III (PENSIA PRIVATA FACULTATIVA)