In trimestrul III/2016, bancile au relaxat standardele de creditare pentru creditele ipotecare, mentinandu-le relativ constante pentru creditele de consum aferente populatiei.

Pentru imprumuturile aferente companiilor nefinanciare, conditiile de creditare au fost mentinute la un nivel neschimbat fata de trimestrul anterior.

In urmatoarele trei luni, institutiile de credit anticipeaza o relaxare marginala a standardelor de creditare pentru imprumuturile ipotecare destinate populatiei si mentinerea constanta a acestora in cazul creditelor de consum. De asemenea, bancile prognozeaza pentru trimestrul IV pastrarea constanta a standardelor de creditare la nivelul companiilor nefinanciare.


BNR publica trimestrial rezultatul unui sondaj privind creditarea companiilor nefinanciare si a populatiei.

Sondajul referitor la Trimestrul III (T3)/2016 are la baza un chestionar care urmareste caracteristicile creditului catre companii nefinanciare si populatie si este alcatuit pe baza opiniilor primelor 10 banci (selectate dupa cota de piata aferenta creditarii companiilor si populatiei) care au raspuns la intrebari privind standardele, termenii si conditiile de creditare, cererea de creditare si riscurile asociate, dar si alte detalii specifice creditarii.

In trimestrul III /2016 in cazul imprumuturilor acordate populatiei cererea de credite s-a redus semnificativ, iar in cazul companiilor nefinanciare aceasta a cunoscut un avans moderat.

Institutiile de credit preconizeaza pentru trimestrul IV cresteri ale cererii, atat in cazul creditelor destinate populatiei, cat si pe segmentul de creditare a companiilor nefinanciare.

Statisticile pentru T3/2016 vs. previziunile pentru T4/2016

Cererea de credite

Statisticile arata ca in trimestrul III 2016 a avut loc o contractie a cererii de credite pentru populatie si un avans in cazul companiilor nefinanciare.

In ceea ce priveste asteptarile /previziunile pentru urmatorul trimestru, atat pentru populatie cat si pentru companii va avea loc un avans al cererii ce credite, de amplitudine moderata sau mare pentru populatie (in cazul creditelor pentru achizitia de locuinte si terenuri) si pentru companii si modificari de amploare marginala pentru creditele pentru consum acordate populatiei.

Creditarea companiilor nefinanciare

Standardele de creditare s-au mentinut constante la nivel agregat in trimestrul III/2016, insa in cazul creditelor pe termen scurt acordate companiilor mici si mijlocii s-a consemnat o relaxare marginala.

Se apreciaza ca acestea vor ramane neschimbate in urmatorul trimestru.

Cererea de credite si previziuni in T4/2016 in cazul companiilor nefinanciare

Cererea de credite a inregistrat o crestere moderata in T3/2016 si se preconizeaza ca aceasta va avansa moderat, pentru toate tipurile de in urmatorul trimestru.

Riscul de credit asociat creditarii companiilor nefinanciare

Riscul de credit nu a inregistrat modificari (in functie de dimensiunea intreprinderilor), insa a fost perceput ca semnificativ mai ridicat pentru sectorul energie si a crescut moderat pentru sectoarele turism, agricultura si tranzactii imobiliare.

Standardele de creditare

Cu exceptia creditelor pe termen scurt acordate companiilor mici si mijlocii, unde s-a inregistrat o relaxare marginala a standardelor de creditare, in trimestrul III/2016 acestea au fost pastrate in mare parte nemodificate pentru companiile nefinanciare.

In trimestrul IV/2016 se estimeaza ca standardele de creditare in cazul creditelor pe termen scurt vor fi mentinute relativ constante, iar cele pentru creditele pe termen lung vor fi relaxate moderat, atat pentru companiile mari, cat si pentru cele mici si mijlocii.

In ceea ce priveste factorii care contribuie la modificarea standardelor de creditare, in trimestrul III/2016, niciunul nu a suferit modificari semnificative.

In zona euro, standardele de creditare pentru imprumuturile acordate companiilor nefinanciare au ramas nemodificate in trimestrul III/2016. Pentru trimestrul urmator, bancile din zona euro preconizeaza o inasprire marginala a standardelor de creditare.

Termenii creditarii

Cu exceptia unei relaxari moderate in ceea ce priveste scadenta maxima pentru care pot fi acordate imprumuturile, termenii contractelor de creditare aferente companiilor nefinanciare nu au suferit modificari substantiale in T3/2016.

Cererea de credite

In trimestrul III/2016, cererea de credite din partea companiilor nefinanciare a cunoscut o crestere moderata la nivel agregat astfel:
 • s-a majorat notabil in cazul corporatiilor (atat pentru creditele pe termen lung, cat si pentru cele pe termen scurt)
 • s-a majorat semnificativ cererea de credite pe termen scurt in cazul companiilor mici si mijlocii si doar marginal pe cea de pe termen lung
Previziunile pentru trimestrul urmator arata un avans moderat al cererii de credite din partea companiilor nefinanciare, indiferent de marimea acestora sau de scadenta imprumuturilor.

Evolutii ale riscului de credit asociat creditarii companiilor nefinanciare

In trimestrul III/2016 au crescut riscurile asociate unor sectoare de activitate in care activeaza companiile nefinanciare, acestea fiind percepute astfel :
 • un risc de credit in crestere si de intensitate ridicata pentru firmele care activeaza in sectorul energiei
 • risc de credit in crestere moderata pentru sectoarele turism, agricultura si tranzactii imobiliare
Avand in vedere dimensiunea companiilor nefinanciare, se constata ca riscul de credit s-a mentinut constant in trimestrul III/2016 atat pentru corporatii, cat si pentru toate categoriile de IMM (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii).

Pierderea in caz de nerambursare in T3/2016

Pierderea in caz de nerambursare nu s-a modificat semnificativ in raport cu trimestrul anterior, mentinandu-se la o valoare de circa 40 la suta.

Creditarea populatiei

Dupa doua trimestre de inaspriri semnificative in contextul adoptarii Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, in T3/2016 standardele de creditare au fost relaxate semnificativ in cazul creditelor ipotecare.

Previziunile arata ca in urmatorul trimestru va continua tendinta de relaxare a standardelor aferente imprumuturilor pentru achizitia de locuinte si terenuri, insa cu o amplitudine mai mica.

Standarde de creditare

Si in T3/2016, institutiile de credit din zona euro au continuat sa relaxeze standardele de creditare aferente imprumuturilor ipotecare si celor de consum, iar pentru urmatorul trimestru se prognoeaza continuarea relaxarii standardelor de creditare pentru creditele ipotecare si mentinerea constanta a standardelor pentru creditele de consum.

Cererea de credite

In trimestrul III cererea de credite s-a redus atat pentru creditele ipotecare, cat si pentru creditele de consum. Pentru urmatorul trimestru se previzioneaza o majorare a cererii pe ambele segmente, insa mai intens in cazul creditelor ipotecare.

Rata creditelor solicitate de persoane fizice si respinse de catre banci a evoluat astfel:
 • a fost in crestere moderata in cazul creditelor ipotecare 
 • s-a pastrat relativ constanta in cazul creditelor de consum.
Aspecte specifice creditarii ipotecare (achizitia de locuinte si terenuri)

Factorii care au avut o contribuitie importanta la relaxarea standardelor de creditare pentru creditele ipotecare aferente trimestrului III au fost:
 • reducerea presiunilor legate de modificarile legislative (efectele adoptarii Legii nr. 77/2016)
 • modificarea concurentei din sectorul bancar si nebancar
 • modificarea ponderii creditelor neperformante pentru locuinte in portofoliul bancii.
Termenii creditarii

In T3/2016 standardele de creditare au fost relaxate semnificativ in cazul creditelor ipotecare.

O relaxare importanta in T3/2016 au cunoscut urmatorii termeni ai creditarii:
 • ponderea maxima a creditului in valoarea garantiei ipotecare (LTV);
 • costurile creditarii, altele decat dobanzile
Evolutia cererii de credite ipotecare si a preturilor la locuinte in T3/2016 si previziunile pentru T4/2016

Bancile autohtone sustin ca preturile imobilelor rezidentiale s-au majorat moderat si ca se asteapta ca acestea sa ramana relativ neschimbate in trimestrul urmator.

Cererea pentru imprumuturile aferente achizitiei de locuinte si terenuri s-a redus semnificativ in T3/2016. Cu toate acestea, in urmatorul trimestru se prognozeaza o crestere importanta a cererii de credite ipotecare.

A fost consemnata o majorare importanta a numarului de cereri de credite ipotecare respinse in T3/2016.

Aspecte specifice creditului de consum

Nu s-au inregistrat modificari in ceea ce priveste standardele de creditare.

Termenii creditarii

In ceea ce priveste creditele de consum, majoritatea termenilor creditarii au ramas neschimbati, insa s-a observat o relaxare moderata in cazul costurilor creditarii altele decat dobanzile.

Evolutia cererii de credit de consum

In T3/2016, pe fondul reducerii importante a cererii de de consum cu ipoteca, dar si al diminuarii moderate a cererii pentru creditul de consum fara ipoteca, cererea pentru creditele de consum a scazut semnificativ.

Comparativ cu trimestrul anterior, in T3/2016 numarul cererilor de credite respinse s-a mentinut constant.

Bancile estimeaza ca in trimestrul IV/2016 va avea loc o crestere marginala a cererii de de consum din partea populatiei.

Pierderea in caz de nerambursare (LGD)

Raportul BNR evidentiaza pierderea medie aferenta trimestrului III/2016 pe tipuri de credite in caz de nerambursare, astfel:
 • 35% pentru credite ipotecare 
 • 40% pentru creditele de consum garantate cu ipoteca
 • 60% pentru creditele de consum negarantate cu ipoteci si pentru cardurile de credit
La nivel agregat, LGD pentru creditele populatiei intrate in starea de nerambursare a fost de aproximat 45%.