Ministerul Finantelor a facut ieri public un proiect de Ordonanta de Urgenta, care introduce mai multe modificari fiscale, menite sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Una dintre prevederile acestei ordonante este instituirea unei taxe progresive pe activele institutiilor financiare, numita "taxa pe lacomie", care se aplica in situatia in care media trimestriala a indicelui Robor la 3 si 6 luni, depaseste 1,5% (actualizare 21.12.2018: valoarea de referinta va fi 2%).

Reamintim ca indicele Robor este medie cu care se imprumuta bancile intre ele, in lei, atunci cand au nevoie de bani (pentru a acorda mai departe credite) si se calculeaza zilnic de catre Reuters, ca si medie aritmetica a cotatiilor practicate de 10 banci din piata. Cotatia reprezinta rata de Dobanda la care o accepta depozite in lei de la o alta , pe diferite scadente (o zi, o saptamana, o luna, 3 luni, 6 luni, 9 luni, un an).

Efecte ale aplicarii taxei pe lacomie

Principalul efect al aplicarii acestei taxe, pe activele bancilor, este ca acestea vor transfera costurile asupra propriilor clienti: populatie, companii si culmea, chiar asupra statului.

Vor creste dobanzile si comisioanele bancare pentru populatie si companii

Practic bancile se vor imprumuta intre ele cu dobanzi sub 1,5%, ca sa nu plateasca aceasta taxa suplimentara la stat si vor creste marjele fixe la creditele acordate de ele mai departe (vor pune marje mai mari peste acel indice Robor plafonat) si/sau vor creste comisioanele la creditele acordate consumatorilor.

Sau vor incerca sa-si acopere aceste costuri cu noua taxa, prin cresterea dobanzilor fixe la credite, a comisioanelor la toate produsele bancare (ex. comisionul de retragere numerar de la bancomat, de retragere bani din cont de deposit etc).

Singurii care vor beneficia imediat de un indice Robor scazut, vor fi cei care au deja credite in lei, cu variabila (dependente de indicele Robor) si la care bancile nu mai pot schimba costurile.

De exemplu, la un credit Prima Casa de 225.000 lei acordat pe 30 ani, rata lunara va scadea cu 200 lei (cu cat crescuse in ultimul an din cauza Robor), de la 1.213 lei acum, la 1.010 lei (pentru un potential Robor la 3 luni de 1,5%).

Bancile vor da mai putine credite

Va scadea volumul creditelor acordate, pe de o parte fiindca din ce in ce mai putini consumatori si companii se vor incadra sau isi vor putea permite credite mai scumpe, pe de alta parte fiindca bancile vor fi mai prudente si mai conservatoare in acordarea de credite.

Aceasta in conditiile in care avem cel mai scazut grad de intermediere din Europa (26% vs. 101% in UE28).

Ca efect ulterior, acordandu-se mai putine credite, va scadea consumul si va fi infranata cresterea economica.

Statul se va imprumuta mai scump

Activele bancare (care sunt taxate acum suplimentar, prin aceasta taxa pe "lacomie") sunt formate atat din credite acordate cat si din titluri de stat cumparate de banci.

Iar statul se imprumuta atat de la bancile din Romania, pe care acum le taxeaza, cat si de la bancile "mama" ale acestora, pe plan international (care vor tine seama de ce li se intampla filialelor lor pe plan local si, daca vor mai imprumuta statul pe plan international, o vor face la costuri mai mari).

Vezi mai jos ce prevede Capitolul IV al ordonantei, cu privire la: Instituirea taxei pe activele institutiilor financiar bancare – taxa pe lacomie:

CAPITOLUL IV

Instituirea taxei pe activele institutiilor financiar bancare – taxa pe lacomie

Contribuabili

Art. 83 - (1) Institutiile financiar-bancare sunt obligate la plata taxei pe active, denumita in continuare taxa pe lacomie, in situatia in care media trimestriala ROBOR determinata potrivit art. 84 alin. (2) depaseste pragul de 1,5 %, denumit in continuare prag de referinta.
(2) Prin institutie financiar-bancara se intelege oricare dintre urmatoarele persoane:
a) institutiile de credit, persoane juridice romane, definite, astfel, potrivit legii de organizare si functionare;
b) institutiile financiare nebancare, persoane juridice romane, inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei;
c) institutiile de plata, persoane juridice romane, care acorda credite legate de serviciile de plata;
d) institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, care acorda credite legate de serviciile de plata;
e) alte persoane juridice, care desfasoara, potrivit legilor de organizare si functionare, activitati financiare;
f) sucursalele din Romania ale persoanelor juridice straine, din categoria celor prevazute la lit. a)-e).

Cotele taxei pe lacomie si baza de calcul
Art. 84 - (1) Taxa pe lacomie se datoreaza trimestrial prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra activelor contribuabilului existente la sfarsitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt inregistrate in patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
(2) Media trimestriala ROBOR se stabileste pe baza ratelor ROBOR la 3 luni si la 6 luni, calculate si publicate de Banca Nationala a Romaniei pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectueaza de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si se publica pe site-ul acestei institutii.
(3) Cotele taxei pe lacomie se diferentiaza in functie de amploarea depasirii pragului de referinta, astfel:
a) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este pana la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,2%;
b) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 0, 51 - 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,4%;
c) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,01 - 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,6%;
d) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,51 - 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,9%.
(4) Daca media trimestriala ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinta, cota taxei pe lacomie de 0,9 % se majoreaza progresiv cu cate 0,3 puncte procentuale la fiecare depasire cu cate 0,5 puncte procentuale, inclusiv, a pragului de referinta majorat cu 2 puncte procentuale.

Actualizare 21.12.2018: Valorile taxei vor fi:
Cotele taxei pe lacomie se diferentiaza in functie de amploarea depasirii pragului de referinta, astfel:
a) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este pana la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,1%;
b) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 0, 51 - 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,2%;
c) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,01 - 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,3%;
d) daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,51 - 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,4%.
(4) Daca media trimestriala ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinta, cota taxei pe active este de 0,5%.

Plata taxei pe lacomie si depunerea declaratiei fiscale
Art. 85 - (1) Contribuabilii prevazuti la art. 83 sunt obligati sa calculeze, sa declare si sa plateasca taxa pe lacomie, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza taxa pe lacomie.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), contribuabilii care inceteaza sa existe intr-un trimestru au obligatia de a declara si a plati taxa pe lacomie aferenta pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv pana la data radierii , dupa caz.
(3) Modelul si continutul declaratiei taxei pe lacomie se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Cheltuiala cu aceasta taxa este cheltuiala deductibila la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Taxa pe lacomie reprezinta venit al bugetului de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Data intrarii in vigoare
Art. 86 - Prevederile prezentului capitol se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2019.