Prin intermediul principiilor cuprinse in noul Cod de Conduita, s-a stabilit un cadru general de conduita a bancilor, in relatia cu debitorii aflati intr-o situatie de dificultate de plata sau in privinta carora este iminenta aparitia unei asemenea situatii.

Acestea vor lucra cu debitorii consumatori si le vor oferi sprijin si sfaturi in vederea identificarii de solutii pentru depasirea impasului in care se afla.

Citeste si: Afla cum poti rezolva gratuit orice problema cu banca. Intrebari si Raspunsuri

Ce vor face concret bancile in cazurile de dificultate de plata?

Bancile vor avea in vedere:
 • implementarea unor masuri preventive (identificarea in cel mai scurt timp a situatiei de dificultate de plata sau a iminentei aparitiei acesteia, abordarea cu rapiditate si disponibilitate a situatiilor intempestive si colaborarea eficienta cu debitorul pentru identificarea unor solutii rezonabile ambelor parti contractante);
 • identificarea si aplicarea celor mai potrivite solutii pentru gestionarea situatiei specifice a debitorului. Bancile vor analiza fiecare caz in parte si vor propune solutii particularizate specifice debitorului, avand in vedere urmatoarele:
  • abordarea cu atentie, responsabilitate si deschidere a cazurilor de dificultate de plata;
  • analiza cat mai multor optiuni pentru solutionarea situatiei debitorului, tinand cont de:
   • veniturile debitorului si ale sotului/sotiei, respectiv gradul de certitudine al acestora;
   • gradul de indatorare total al debitorului si al familiei acestuia;
   • patrimoniul debitorului si/sau al sotului/sotiei, respectiv starea/destinatia bunurilor imobile din patrimoniu;
   • circumstantele familiale ale debitorului (stare civila, persoane in intretinere);
   • posibilele efecte (costuri suplimentare) pe care trebuie sa le suporte debitorul in urma sau in legatura cu implementarea solutiei (onorarii notariale, cheltuieli de inregistrare a unor modificari in registrele de publicitate);
   • istoricul colaborarii cu debitorul si comportamentul de plata a acestuia;
   • valoarea si structura garantiilor;
   • informatiile rezultate in urma verificarilor efectuate de catre banca in bazele de date centralizate ( Biroul de Credit, Buletinul Insolventei, Recom, ANAF).
  • aplicarea unor solutii, viabile si adecvate debitorului, precum:
   • prelungirea duratei contractului de credit;
   • schimbarea tipului contractului de credit;
   • modificarea datelor de scadenta ale obligatiilor de plata ale debitorului;
   • amanarea, totala sau partiala, pentru o anumita perioada de timp, a obligatiilor de plata ale debitorului;
   • ajustarea, pentru o anumita perioada de timp, a structurii de costuri a contractului de credit;
   • modificarea nivelului si/sau tipului ratei de dobanda;
   • modificarea valutei contractului in moneda in care debitorul isi realizeaza veniturile, utilizand cursul de schimb valutar de la data realizarii modificarii;
   • consolidarea mai multor contracte de credit;
   • acordarea dreptului de vanzare a bunului imobil ipotecat direct de catre debitor (vanzare voluntara), urmata de rambursarea anticipata, totala sau partiala a creditului garantat cu respectivul bun, utilizand integral - insa in limita valorii totale a sumelor datorate Bancii - fondurile obtinute in urma procesului de valorificare a garantiei.
 • comunicarea cu debitorul va fi proactiva si accesibila ca limbaj, continut, cat si ca mediu de comunicare, pe toata perioada de derulare a contractului de , dar si adecvata si proportionala cu nevoia de informatii, inclusiv in cazul in care Banca mandateaza o terta parte sa pastreze legatura cu debitorul.
In cazul in care banca a constatat ca debitorul a intarziat plata ratei mai mult de 30 de zile, il va contacta pentru identificarea cauzelor aparitiei intarzierii de plata si intelegerii situatiei specifice a acestuia.

Cu aceasta ocazie ii vor fi furnizate informatii complete privind situatia la zi a platilor/ intarzierilor de plata si posibilele consecinte legate de persistenta si/sau amplificarea intarzierilor de plata.

In vederea evitarii procesului de executare a garantiilor reale si/sau personale, vor fi identificate cele mai potrivite solutii pentru achitarea obligatiilor de plata/sprijinirea debitorului.

Debitorul va fi informat cu privire la: importanta cooperarii cu banca pentru a rezolva situatia de dificultate de plata, consecintele neefectuarii platilor, acumularea dobanzilor penalizatoare si declansarea procedurilor de executare silita.

Totodata, debitorul isi va cunoaste drepturile si obligatiile conform prevederilor legale, reflectate in contract si va primi informatii cu privire la solutiile ce pot fi implementate pentru achitarea obligatiilor de plata.

Citeste si: Industria bancara are un nou Cod de Conduita, cu accent pe sprijinirea consumatorilor care au dificultati financiare

Ce se intampla cu cazurile sociale?

In normele interne ale bancilor sunt definite cazurile sociale ca fiind acei debitori aflati in dificutate de plata sau in privinta carora este iminenta aparitia dificultatii de plata ca urmare a unor evenimente exceptionale in plan personal si/sau financiar, atat in cazul debitorului, cat si/sau in cazul unui membru al familiei acestuia (deces, dobandirea unei afectiuni grave sau incurabile, pierderea partiala sau totala a capacitatii de munca).

Avand in vedere severitatea cazului, banca poate adopta masuri exceptionale pentru sprijinirea acestora.

De indata ce debitorul informeaza justificat banca despre situatia severa in care se gaseste sau cu care ar urma sa se confrunte, aceasta trebuie sa abordeze cu atentie, responsabilitate, disponibilitate si discretie respectivul caz social si sa colaboreze eficient cu acesta in vederea documentarii situatiei exceptionale in care se gaseste.

Banca va identifica cele mai mai potrivite solutii pentru sprijinirea respectivului caz social, tinand cont atat de particularitatile cazului, cat si de circumstantele concrete in care se gaseste debitorul.

Atentie! Pentru cazurile sociale se pot aplica una sau mai multe dintre masurile prezentate in cazul debitorilor aflati in dificultate de plata, sau se pot aplica unele masuri exceptionale, cum ar fi stoparea/ renuntarea la calcularea unor costuri aferente creditului sau chiar reducerea datoriei.

Pentru a preveni situatiile de dificultate de plata, bancile vor furniza produse adecvate profilului fiecarui debitor, atat ca structura, cat si ca grad de complexitate si vor asigura o instruire adecvata a personalului care interactioneaza cu consumatorii.

Debitorul va fi informat cu privire la drepturile, obligatiile si riscurile asumate prin semnarea contractului de (variatia dobanzii, fluctuatia cursului valutar, pierderea locului de munca, diminuarea veniturilor familiei), dar si asupra modificarii oricaror elemente relevante in legatura cu derularea creditului, in conformitate cu cerintele legale si/ sau contractuale aplicabile.

Citeste articole de educatie financiara pe FinZoom.ro