• activele nete ale fondurilor deschise locale au fost in scadere in luna noiembrie (-0,9%), nivelul atins fiind de 22 mld RON (4,87 mld.€) in vreme ce cresterea de la inceputul anului s-a diminuat la 4,6%;
  • fondurile deschise locale au inregistrat in luna noiembrie iesiri nete de 153,7 mil RON (34,1 mil.€), fiind vizate fondurile de obligatiuni (-189,7 mil RON) si cele cu garantat (-15,6 mil RON), in vreme ce au fost inregistrate intrari nete la: fondurile reunite sub categoria “altele” (+33,8 mil RON), cele diversificate (+6,6 mil RON), cele monetare (+6,6 mil RON), cele de absolut (+3,1 mil RON) si cele de actiuni (+1,5 mil RON).
  • activele nete exprimate in lei ale fondurilor deschise straine distribuite in Romania au crescut cu 6,4% comparativ cu luna octombrie, pana la nivelul de 2,69 mld RON (596,7 mil.€) si au inregistrat de la inceputul anului o crestere de 14,2%. In acasta luna oferta a fost sporita cu un numar de 6 noi ale NN Investment Partners;
  • fondurile deschise straine distribuite in Romania, avand o pondere de 10,9% in totalul activelor fondurilor deschise de , au inregistrat in luna noiembrie subscrieri nete de 54,8 mil RON (12,2 mil.€);
  • activele nete ale celor 19 inchise (locale si straine) au sporit cu 0,2% in luna raportata, pana la 488,4 mil RON (108,1 mil.€); aceste au inregistrat intrari nete in luna noiembrie de 0,2 mil RON (0,04 mil.€);
  • activele nete ale celor 189 de deschise si inchise (locale si straine) au scazut cu 0,2% in luna raportata pana la 25,2 mld RON (5,57 mld.€) inregistrand un avans de 5,6% in acest an; iesirile nete ale lunii au fost de 99 mil RON (21,9 mil EUR).
  • BT Asset Management a lansat doua noi deschise de investitii: BT Fix si BT Euro Fix.
Activele aflate in administrarea membrilor AAF la 30 noiembrie 2016, exprimate in mil.lei

Societatea de administrare a investitiilor  OPCVM
Active nete Cota Piata %
ERSTE Asset Management 7.844,5 32,68
Raiffeisen Asset Management   6.815,9 28,40
BT Asset Management 3.033,4 12,64
BRD Asset Management 2.880,8 12,00
NNIP B.V. Asset Management suc. Bucuresti 2.028* 8,45
SAI Muntenia Invest 1,1 0,00
OTP  Asset Management 602,4 2,51
Pioneer Asset Management 529,5 2,21
Certinvest 52 0,22
Globinvest 49,3 0,21
Carpatica Asset Management 99,9 0,42
STK Financial 2,9 0,01
Atlas Asset Management 16,4 0,07
SIRA 1 0,00
Swiss Capital Asset Management 17,7 0,07
SAI Broker 6,3 0,03
STAR Asset Management 11,9 0,05
SAFI Invest 0 0,00
Target Asset Management 6,8 0,03
Vanguard Asset Management 2,3 0,01
Intercapital Asset Management 0,5 0,00
TOTAL (mil. RON) 24.002,6 100
*fonduri straine

Sursa: AAF