In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de si pensii private, printre care:

A) Reglementare
Norma privind distributia de asigurari (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);
Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare si/sau reasigurare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro , pentru consultare publica, timp de 10 zile);
Proiectul Normei pentru modificarea si completarea Anexei nr.1 la Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF, din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro , pentru consultare publica, timp de 10 zile).

B) Supraveghere
Rezultatele controlului periodic realizat la Omniasig VIG S.A.;
Rezultatele controlului periodic efectuat la Admiral Markets UK London - Sucursala Bucuresti;
Retragerea autorizatiei de functionare, la cerere, a societatii Alma Broker de Asigurare S.R.L.

C) Autorizare
Numirea doamnei Aelita Arampova in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.;
Numirea doamnei Roscaneanu Anca-Vasilica in functia de membru in Consiliul de Administratie, pentru un nou mandat, la societatea Willis Towers Watson Romania-Broker de Asigurare S.R.L.;
Numirea doamnei Rusu Eleonora Georgeta in functia de conducator executiv (director executiv), pentru un nou mandat, la societatea Agricover Broker de Asigurare S.R.L.;
Numirea doamnei Cristea Melania in functia de director general (functie executiva), la societatea Viva Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;
Numirea domnului Chirodea Radu Gabriel in calitate de director al SSIF Muntenia Global Invest S.A.;
Numirea domnului Nicolae Gheorghe in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SSIF Muntenia Global Invest S.A.;
Numirea doamnei Tatulescu Mirela pentru asigurarea functiei-cheie de administrare a riscurilor in cadrul SSIF Share Invest S.A.;
Numirea domnului Lupsan Pompei pentru asigurarea functiei-cheie de administrare a riscurilor in cadrul SSIF Alpha Finance Romania S.A.;
Numirea domnului Mancas Catalin in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SSIF BRK Financial Group S.A.;
Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii Ritter - Broker de Asigurare si Reasigurare S.R.L. (cesiune de parti sociale, nou asociat semnificativ, structura asociatilor, modificarea unui articol);
Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii Gepa Broker de Asigurare S.R.L (cesiune de parti sociale, nou asociat semnificativ);
Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii RCI Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de parti sociale, structura asociatilor, nou administrator);
Modificarile intervenite in documentele FDI: ERSTE Money Market RON, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, YOU INVEST Solid RON, YOU INVEST Solid EUR, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Active RON si YOU INVEST Active EUR administrate SAI ERSTE Asset Management S.A.;
Modificarile intervenite in documentele FDI ETF BET Tradeville administrat de SAI Vanguard Asset Management S.A.;
Notificarea cu privire la intentia societatii de administrare de de alternative BNP Paribas Asset Management France, stabilita in alt stat membru, pentru furnizarea de servicii in Romania in baza art. 6 alin. (4) din Directiva 61/2011/UE;
Notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier cu privire la intentia societatii de administrare a investitiilor Capital International Management Company de a presta servicii pe teritoriul Romaniei in baza liberei circulatii;
Emiterea Certificatelor de Inregistrare a produselor structurate emise de ERSTE Group Bank AG;
Emiterea Certificatului de Inregistrare a obligatiunilor emise de societatea Grup Sapte S.A. in vederea admiterii la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB;
Retragerea de la tranzactionare de pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB si radierea din evidenta ASF a actiunilor emise de societatea Alianta Investments Group S.A. Bistrita-Nasaud ca urmare a deschiderii procedurii simplificate a insolventei.

Sursa: ASF