In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de si pensii private, printre care:

A) Reglementare
 • Proiectul de norma privind incheierea exercitiului financiar 2017 pentru societatile din domeniul asigurarilor (proiectul va fi afisat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).
B) Supraveghere
 • Rezultatele controlului periodic desfasurat la societatea RKA-Burg Broker de Asigurare S.R.L.;
 • Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Scala Broker de Asigurare S.R.L.;
 • Sanctionarea unui broker de asigurare pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea la Autoritatea de Supraveghere Financiara a raportarilor aferente trimestrului III/2017.
C) Autorizare – Avizare
 • Numirea domnului Andreas Haschka in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societatii Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;
 • Numirea domnului Josef Kreiterling in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societatatii Ergo Asigurari de Viata S.A.;
 • Numirea domnului Gioga Stefan-Dragos in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SAI Swiss Capital Asset Management S.A.;
 • Numirea doamnei Anna Natalia Grzelonska in calitate de membru al Consiliului de Administratie al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
 • Numirea doamnei Andreea-Marina Pipernea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
 • Numirea domnului Valeriy Mun in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
 • Modificarea adusa actului constitutiv al societatii Integra Broker de Asigurare S.R.L. (nou mandat de administrator);
 • Modificarile aduse actului constitutiv al societatii Dasig Consulting Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (cesiune de parti sociale, nou asociat semnificativ, nou administrator si schimbare sediu social);
 • Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizata societatea Ergo Asigurari S.A.;
 • Modificarea adusa actului constitutiv al societatii Ergo Asigurari de Viata S.A. (schimbare sediu social);
 • Modificarea actului constitutiv al societatii Ergo Asigurari S.A. (schimbare sediu social);
 • Modificarea actului constitutiv al societatii Activ Asigurari - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (majorarea capitalui social cu suma de 150.000 lei, de la 150.000 lei la 300.000 lei);
 • Autorizarea societatii SIF Oltenia S.A. in calitate de AFIA si inscrierea acesteia in Registrul ASF, precum si avizarea modificarii actului constitutiv;
 • Autorizarea societatii SIF Transilvania S.A. in calitate de AFIA si inscrierea acesteia in Registrul ASF, precum si avizarea modificarii actului constitutiv;
 • Autorizarea societatii SAI Atlas Asset Management S.A. in calitate de AFIA si inscrierea acesteia in Registrul ASF;
 • Emiterea Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare aferent inregistrarii la ASF a actiunilor emise de societatea Purcari Wineries Public Company Limited Cipru;
 • Emiterea Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare aferent inregistrarii majorarii capitalului social al societatii Galfinband S.A. Galati;
 • Modificarea actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurari de Viata S.A.;
 • Modificarea actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurari de Viata S.A.
Sursa: Comunicat ASF