In perioada ianuarie - septembrie 2018, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6 619 milioane euro, comparativ cu 4 779 milioane euro in perioada ianuarie - septembrie 2017; in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 492 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mic cu 190 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai redus cu 124 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare un excedent mai mic cu 282 milioane euro.

Investitiile directe ale nerezidentilore in Romania au insumat 3 517 milioane euro (comparativ cu 3 731 milioane euro in perioada ianuarie - septembrie 2017), din care participatiile la (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 3 152 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 365 milioane euro.

In perioada ianuarie - septembrie 2018, datoria externa totala a crescut cu 634 milioane euro. In structura:
  • datoria externa pe termen lung a insumat 68 129 milioane euro la 30 septembrie 2018 (69,5 la suta din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,6 la suta fata de 31 decembrie 2017; 
  • datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 septembrie 2018 nivelul de 29 866 milioane euro (30,5 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,6 la suta fata de 31 decembrie 2017. 
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,8 la suta in perioada ianuarie - septembrie 2018, comparativ cu 25 la suta in anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 30 septembrie 2018 a fost de 4,7 luni, in comparatie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2018 a fost de 72,6 la suta, comparativ cu 79 la suta la 31 decembrie 2017.

Sursa: BNR