In perioada ianuarie - aprilie 2019, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2 306 milioane euro, comparativ cu 1 665 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2018; in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 273 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mic cu 34 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai mic cu 817 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mic cu 151 milioane euro.

Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1 323 milioane euro (comparativ cu 1 592 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2018), din care participatiile la (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 938 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 385 milioane euro.

In perioada ianuarie - aprilie 2019, datoria externa totala a crescut cu 3 665 milioane euro. In structura:
  • datoria externa pe termen lung a insumat 69 864 milioane euro la 30 aprilie 2019 (67,8 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 2,8 la suta fata de 31 decembrie 2018;
  • datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 aprilie 2019 nivelul de 33 218 milioane euro (32,2 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,6 la suta fata de 31 decembrie 2018.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,6 la suta in perioada ianuarie - aprilie 2019, comparativ cu 21,2 la suta in anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 30 aprilie 2019 a fost de 4,8 luni, in comparatie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2019 a fost de 73,3 la suta, comparativ cu 74,3 la suta la 31 decembrie 2018.

Sursa: BNR