In perioada ianuarie - august 2019 , contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7 080 milioane euro, comparativ cu 6 104 milioane euro in perioada ianuarie - august 2018; in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 081 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 357 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai mic cu 963 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mic cu 215 milioane euro.

Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3 581 milioane euro (comparativ cu 3 482 milioane euro in perioada ianuarie - august 2018), din care participatiile la (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 2 582 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 999 milioane euro.

In perioada ianuarie - august 2019, datoria externa totala a crescut cu 9 131 milioane euro. In structura:
  • datoria externa pe termen lung a insumat 74 342 milioane euro la 31 august 2019 (68,2 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 8,9 la suta fata de 31 decembrie 2018;
  • datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 august 2019 nivelul de 34 630 milioane euro (31,8 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 9,7 la suta fata de 31 decembrie 2018.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,3 la suta in perioada ianuarie - august 2019, comparativ cu 22,6 la suta in anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 31 august 2019 a fost de 5,1 luni, in comparatie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.
  
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2019 a fost de 76,4 la suta, comparativ cu 74,1 la suta la 31 decembrie 2018.

Urmatorul comunicat de presa “Balanta de plati si datoria externa” va aparea pe data de 13 noiembrie 2019.

Sursa: BNR