In perioada ianuarie - iunie 2019, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5 135 milioane euro, comparativ cu 3 717 milioane euro in perioada ianuarie - iunie 2018; in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 486 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 104 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai mic cu 204 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mic cu 240 milioane euro.

Investitiile directe ale nerezidentilore in Romania au insumat 2 322 milioane euro (comparativ cu 1 783 milioane euro in perioada ianuarie - iunie 2018), din care participatiile la (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 1 762 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 560 milioane euro.

In perioada ianuarie - iunie 2019, datoria externa totala a crescut cu 4 254 milioane euro. In structura:
  • datoria externa pe termen lung a insumat 70 361 milioane euro la 30 iunie 2019 (67,9 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,5 la suta fata de 31 decembrie 2018;
  • datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 iunie 2019 nivelul de 33 310 milioane euro (32,1 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,9 la suta fata de 31 decembrie 2018.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,2 la suta in perioada ianuarie - iunie 2019, comparativ cu 21,2 la suta in anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 30 iunie 2019 a fost de 4,6 luni, in comparatie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2019 a fost de 73,0 la suta, comparativ cu 74,3 la suta la 31 decembrie 2018.

Urmatorul comunicat de presa "Balanta de plati si datoria externa" va aparea pe data de 13 septembrie 2019.

Sursa: BNR