In perioada ianuarie - februarie 2019, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 568 milioane euro, comparativ cu 425 milioane euro in perioada ianuarie - februarie 2018; in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 671 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 122 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un excedent de 94 milioane euro, comparativ cu un deficit de 117 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mare cu 195 milioane euro.

Investitiile directe ale nerezidentilore in Romania au insumat 1 036 milioane euro (comparativ cu 704 milioane euro in perioada ianuarie - februarie 2018), din care participatiile la (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 927 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 109 milioane euro.

In perioada ianuarie - februarie 2019, datoria externa totala a crescut cu 193 milioane euro. In structura:
  • datoria externa pe termen lung a insumat 68 252 milioane euro la 28 februarie 2019 (68,5 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,4 la suta fata de 31 decembrie 2018;
  • datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 28 februarie 2019 nivelul de 31 358 milioane euro (31,5 la suta din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,3 la suta fata de 31 decembrie 2018.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,5 la suta in perioada ianuarie - februarie 2019, comparativ cu 21,2 la suta in anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 28 februarie 2019 a fost de 4,8 luni, in comparatie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2019 a fost de 72,8 la suta, comparativ cu 74,3 la suta la 31 decembrie 2018.

Sursa: BNR