In perioada ianuarie - octombrie 2018, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7 991 milioane euro, comparativ cu 5 267 milioane euro in perioada ianuarie - octombrie 2017; in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 041 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mic cu 196 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai mare cu 170 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare un excedent mai mic cu 317 milioane euro.

Investitiile directe ale nerezidentilore in Romania au insumat 4 561 milioane euro (comparativ cu 4 156 milioane euro in perioada ianuarie - octombrie 2017), din care participatiile la (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 3 589 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 972 milioane euro.

In perioada ianuarie - octombrie 2018, datoria externa totala a crescut cu 1 492 milioane euro. In structura:
  • datoria externa pe termen lung a insumat 68 286 milioane euro la 31 octombrie 2018 (69,1 la suta din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,3 la suta fata de 31 decembrie 2017; 
  • datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 octombrie 2018 nivelul de 30 567 milioane euro (30,9 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 6 la suta fata de 31 decembrie 2017. 
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,6 la suta in perioada ianuarie - octombrie 2018, comparativ cu 25 la suta in anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 31 octombrie 2018 a fost de 4,8 luni, in comparatie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2018 a fost de 75,3 la suta, comparativ cu 79 la suta la 31 decembrie 2017.

Sursa: BNR