In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de si pensii private, printre care:

A) Supraveghere
 • Rezultatele activitatii de supraveghere privind societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;
 • Rezultatele controlului periodic efectuat la Libra Internet Bank S.A. in calitate de depozitar al activelor fondurilor de administrate de SAI Safi Invest S.A. si de intermediar institutie de credit;
 • Rezultatele controlului periodic efectuat la Certinvest Pensii SAFPF S.A. in calitate de administrator al FPF Pensia Mea;
 • Respingerea unei plangeri prealabile formulate impotriva unei decizii a ASF.
B) Autorizare – Avizare
 • Numirea doamnei Judit Agnes Havasi pentru un nou mandat in calitate de membru si Presedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
 • Numirea doamnei Eleni Skoura pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
 • Numirea domnului Thomas Herbert Schollkopf pentru un nou mandat in functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Ergo Asigurari de Viata S.A.;
 • Numirea doamnei Alina - Cecilia Andreescu in calitate de inlocuitor al Directorului general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
 • Modificarile aduse actului constitutiv al societatii Millenium Insurance Broker S.A. (majorare social de la 328.469,12 lei la 437.958,92 lei, nou actionar semnificativ si noi administratori);
 • Modificarile aduse actului constitutiv al societatii Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. (vanzare actiuni, nou actionar, structura actionariatului);
 • Nota de aprobare a modificarii adusa actului constitutiv la societatea Eurorisk Broker de Asigurare S.R.L. (nou administrator);
 • Modificarea autorizatiei de functionare a SAI Atlas Asset Management S.A. ca urmare a restrangerii obiectului de activitate al societatii;
 • Aprobarea prospectului proportionat aferent emisiunii de noi actiuni al societatii Patria Bank S.A.;
 • Emiterea Certificatelor de Inregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de Erste Group Bank A.G.;
 • Emiterea Certificatelor de Inregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;
 • Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
 • Modificarea prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
C) Diverse
 • Informare privind participarea ASF in cadrul activitatilor ESMA si EIOPA in trimestrul IV al anului 2017 si trimestrul I al anului 2018.
Sursa: ASF