In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de si pensii private, printre care:

A) Reglementare
 • Proiectul de modificare si completare a Normei ASF nr. 1/2015 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi postat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);
 • Proiectul Normei privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative (proiectul va fi postat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).
B) Supraveghere
 • Sanctionarea societatii Eurorisk Broker de Asigurare S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii;
 • Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Westaco Broker de Asigurare S.R.L.;
 • Rezultatele controlului inopinat desfasurat la S.C. Generali Romania Asigurare-Reasigurare S.A.;
 • Respingerea unor plangeri prealabile formulate impotriva unor decizii ale ASF.
C) Autorizare - Avizare
 • Numirea domnului Cezar-Flavian Patriche pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Administratie la Compania de Asigurari - Reasigurari Exim Romania (CARE - Romania) S.A.;
 • Numirea doamnei Daniela Meghea, a domnului Octavian Bazon si a domnului Dan-Junior Gataiantu pentru noi mandate de Vicepresedinte, respectiv membri Directorat la societatea Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;
 • Numirea domnului Laurent Simon Doubrovine in calitate de membru al Consiliului de Administratie al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
 • Modificarile intervenite in modul de organizare si functionare a SAI Vanguard Asset Management S.A. ca urmare a majorarii capitalului social al societatii de la 1.437.283,50 lei la 1.532.283,50 lei;
 • Modificarea Actului constitutiv al Societatii de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., urmare a schimbarii sediului social;
 • Modificarea Actului constitutiv al SAI Raiffeisen Asset Management S.A.;
 • Modificarile intervenite in documentele fondurilor deschise de Pioneer Integro si Pioneer Stabilo administrate de Amundi Asset Management SAI S.A.;
 • Emiterea Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare pentru societatea CI-CO S.A. Bucuresti;
 • Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
 • Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative Aegon Esential, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Sursa: ASF