Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 06.07.2017 – 31.03.2018, distribuie dividende pentru actionarii IAR S.A. (simbol IARV). Emitentul va distribui actionarilor dividendele aferente anului 2016, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,33 lei.

Actionarii care beneficiaza de dividende sunt cei inregistrati in registrul actionarilor emitentului, la data de 15.06.2017.

Plata dividendelor catre actionarii emitentului se efectueaza incepand cu data de 06.07.2017.

Actionarii care sunt clienti ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central isi pot incasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru actionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:
  • prin transfer bancar, in baza solicitarilor transmise de actionari;
  • in numerar, la ghiseele bancare ale CEC BANK S.A. din intreaga tara.
De asemenea IAR S.A. va plati actionarilor dividendele restante neincasate aferente anilor 2013 – 2015.

Plata dividendelor restante neincasate aferente anilor 2013 - 2015, se efectueaza in perioada 06.07.2017 – 31.03.2018, dupa cum urmeaza:
  • prin transfer bancar in baza solicitarilor transmise de actionari;
  • in numerar la ghiseele bancare ale CEC BANK SA din intreaga tara, pentru actionarii persoane fizice.
Incepand cu anul 2015, ca urmare a modificarii cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor si a oricaror alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectueaza prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul de compensare decontare si registru.

Sursa: Depozitarul Central