La 30 iunie 2016, FGDB garanta depozite de 221,2 miliarde lei, in crestere cu aproape 50 miliarde lei fata de aceeasi data a anului precedent datorita, in principal, extinderii sferei de cuprindere a deponentilor garantati la sfarsitul anului 2015.

Sfera de garantare a FGDB cuprindea, la 30 iunie 2016, peste trei sferturi din valoarea totala a depozitelor la cele 29 de institutii de autorizate in Romania de catre Banca Nationala a Romaniei.

Potrivit legii, suma totala de bani pe care o detine un deponent la o banca este acoperita in limita a 100.000 euro, in echivalent lei, indiferent de situatia in care s-ar putea afla o institutie de (de exemplu, in stare de dificultate sau de insolventa).

In cazul in care depozitele de la o banca devin indisponibile ori banca este supusa unei masuri de rezolutie (de pilda, recapitalizarea interna), fiecarui deponent ii este garantata integral orice suma mai mica decat 100.000 euro, iar cei care au depozite mai mari decat acest plafon beneficiaza de acoperirea a 100.000 euro. Mai mult, prin lege, depozitele acoperite sunt excluse in mod expres de la aplicarea instrumentului de recapitalizare interna.

Pentru acea parte din care depaseste 100.000 euro, deponentii beneficiaza de un tratament preferential, creantele acestora avand un rang superior. Astfel, in cazul unui de 150.000 de euro, diferenta de 50.000 euro peste plafonul de acoperire poate intra sub incidenta recapitalizarii interne numai in conditiile in care toate celelalte creante nu au fost suficiente pentru a absorbi pierderile si a asigura capitalizarea adecvata a institutiei de . Daca in ultima instanta se ajunge, totusi, la conversia sumei neacoperite de 50.000 euro, titularul depozitului respectiv primeste in schimb titluri de (de exemplu, actiuni) la banca in cauza.

Actionarii si creditorii bancii in rezolutie sunt primii care suporta pierderile, cu mentiunea ca niciun creditor nu suporta pierderi mai mari decat in cazul in care institutia de ar fi fost lichidata prin procedura de insolventa.

Depozitele acoperite de FGDB la 30 iunie 2016 au insumat 152 miliarde lei, cu peste 12 miliarde lei peste nivelul de la 30 iunie 2015.

Factorul determinant al majorarii sumei depozitelor din sfera de garantare a FGDB l-a constituit largirea acesteia ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare. Prin aceasta lege a fost transpusa in legislatia nationala Directiva 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor, care impune un regim de garantare a depozitelor unitar in toate statele membre ale Uniunii Europene.

In baza noii legislatii, deponentii garantati din Romania beneficiaza de o protectie sporita a depozitelor pe care le detin la institutiile de participante la FGDB, materializata printr-o crestere a acoperirii asigurate de FGDB, concomitent cu reducerea substantiala a termenului de plata a compensatiilor.

In prezent, toate persoanele fizice si toate intreprinderile, precum si alte persoane juridice, sunt garantate de FGDB, iar termenul de plata a compensatiilor este de 7 zile lucratoare, de trei ori mai scurt fata de fostul termen.

Pe parcursul primelor sase luni ale anului 2016, depozitele eligibile ale persoanelor fizice s-au majorat cu 4,3%, pana la 140,9 miliarde lei la 30 iunie 2016. Cel mai mare avans a fost consemnat pe segmentul depozitelor in lei de valori inferioare plafonului de acoperire.

Datorita faptului ca cea mai mare parte a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice sunt mai mici decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, depozitele acoperite reprezinta 90,5% din depozitele eligibile, respectiv 127,4 miliarde lei la 30 iunie 2016.

Situatia este diferita in cazul persoanelor juridice garantate, acestea fiind reprezentate, in principal, de companii ale caror depozite au, de regula, valori peste plafonul de acoperire. Astfel, depozitele acoperite ale persoanelor juridice insumau, la 30 iunie 2016, 24,5 miliarde lei (30,5% din valoarea totala a depozitelor eligibile ale persoanelor juridice).

Raportul dintre resursele destinate garantarii depozitelor si depozitele acoperite ale persoanelor fizice si juridice a fost de 3,5% la 30 iunie 2016, depasind substantial nivelul minim de 0,8% care trebuie atins in toate statele membre ale Uniunii Europene pana in anul 2024.

Pentru ambele categorii de deponenti – persoane fizice si persoane juridice –, depozitele acoperite sunt protejate in intregime daca o banca intra in dificultate si i se aplica o masura de rezolutie ori daca se recurge la plata de compensatii.

Sursa: FGDB