• activele nete ale fondurilor deschise locale au fost in scadere in luna decembrie (-0,5%), nivelul atins la finalul anului 2016 fiind de 21,9 mld RON (4,82 mld.€) in vreme ce cresterea anuala a fost de 4,3%;
  • fondurile deschise locale au inregistrat in luna decembrie iesiri nete de 194,6 mil RON (43,1 mil.€), fiind vizate fondurile reunite sub categoria “altele” (-106,2 mil RON), fondurile de obligatiuni (-91,5 mil RON), cele cu garantat (-12,6 mil RON) si cele de actiuni (-3,6 mil RON), in vreme ce au fost inregistrate intrari nete la: fondurile diversificate (+11,2 mil RON), cele de absolut (+4,1 mil RON) si cele monetare (+3,9 mil RON);
  • activele nete exprimate in lei ale fondurilor deschise straine distribuite in Romania au scazut cu 3,6% comparativ cu luna noiembrie, pana la nivelul de 2,6 mld RON (572,1 mil.€) si au inregistrat in 2016 o crestere de 10,2%;
  • fondurile deschise straine distribuite in Romania, avand o pondere de 10,6% in totalul activelor fondurilor deschise de , au inregistrat in luna decembrie rascumparari nete de 24 mil RON (5,3 mil.€);
  • activele nete ale celor 19 inchise (locale si straine) au sporit cu 1% in luna raportata, pana la 493,2 mil RON (108,6 mil.€); aceste au inregistrat iesiri nete in luna decembrie de 3,6 mil RON (0,8 mil.€) si au avut o crestere anuala a activelor de 2,6%;
  • activele nete ale celor 189 de deschise si inchise (locale si straine) au scazut cu 0,8% in luna raportata pana la 25 mld RON (5,5 mld.€) inregistrand un avans de 4,8% anul 2016; iesirile nete ale lunii au fost de 222,2 mil RON (49,2 mil EUR).
Activele aflate in administrarea membrilor AAF la 31 decembrie 2016, exprimate in mil.lei

Societatea de administrare a investitiilor / SIF  OPCVM
Active nete CotaPiata%
ERSTE Asset Management 7.777,9 32,51
Raiffeisen Asset Management   6.702,6 28,02
BT Asset Management 3.080,2 12,87
BRD Asset Management 2.888,9 12,08
NNIP B.V. Asset Management suc. Bucuresti 2.049,2* 8,57
SAI Muntenia Invest 1,1 0,00
OTP  Asset Management 610,4 2,55
Pioneer Asset Management 544,2 2,27
Certinvest 52,3 0,22
Globinvest 50,4 0,21
Carpatica Asset Management 100,6 0,42
STK Financial 2,9 0,01
Atlas Asset Management 16,5 0,07
SIRA 1,1 0,00
Swiss Capital Asset Management 18,5 0,08
SAI Broker 6,3 0,03
STAR Asset Management 12 0,05
SAFI Invest 0 0,00
Target Asset Management 6,8 0,03
Vanguard Asset Management 2,3 0,01
Intercapital Asset Management 0,2 0,00
TOTAL  (mil. RON) 23.924 100
* straine

Sursa: ASF