Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) s-a intrunit in data de 11 septembrie 2019, pentru a patra oara in acest an. In cadrul sedintei au fost discutate aspecte care vizeaza politica macroprudentiala, precum:

(i) analiza periodica de recalibrare a amortizorului anticiclic de ,
(ii) modul de implementare a amortizorului de pentru alte institutii de importanta sistemica in cursul anului 2020 si
(iii) analiza periodica referitoare la implementarea amortizorului de pentru riscul sistemic. Tot cu aceasta ocazie, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar national.

In urma dezbaterilor, au fost aprobate urmatoarele masuri de politica macroprudentiala:
  1. Recomandarea CNSM nr. R/3/2019 privind amortizorul anticiclic de in Romania Avand in vedere faptul ca, in prezent, indatorarea totala continua sa se mentina sub pragul de alerta, nefiind astfel necesara stabilirea unui nivel al ratei amortizorului anticiclic mai mare de 0 (zero) la suta, se recomanda ca Banca Nationala a Romaniei sa pastrexe rata amortizorului anticiclic de la nivelul de 0 la suta, cu monitorizarea atenta a evolutiei dezechilibrelor structurale si a indatorarii la nivel agregat si sectorial. Totodata, continuarea tensionarii echilibrelor macroeconomice ar putea reclama in viitor majorarea ratei amortizorului anticiclic de .
  2. Recomandarea CNSM nr. R/4/2019 privind amortizorul de pentru alte institutii de importanta sistemica din Romania – In conformitate cu prevederile legale nationale si utilizand metodologia armonizata cu Ghidul Autoritatii Bancare Europene privind criteriile de stabilire a conditiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) in ceea ce priveste evaluarea altor institutii de importanta sistemica (O-SII), se recomanda Bancii Nationale a Romaniei sa impuna, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pe baza individuala sau consolidata, dupa caz, un amortizor de aferent altor institutii de importanta sistemica (amortizorul O-SII), calculat pe baza valorii totale a expunerii la risc, fiecarei institutii de identificate ca avand un caracter sistemic pe baza datelor raportate pentru 31.12.2018. Nivelul amortizorului pentru fiecare banca sistemica urmeaza a fi publicat pe website-ul CNSM pana la data de 1 decembrie 2019, conform reglementarilor europene si nationale aplicabile.
Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala a fost infiintat in baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national, asigurandu-se astfel implementarea Recomandarii Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei, ai Autoritatii de Supraveghere Financiara si ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national, prin stabilirea politicii macroprudentiale si a instrumentelor adecvate pentru punerea in aplicare a acesteia.

Sursa: BNR