Ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) in actiunile unei companii listate la Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) transmite urmatoarele precizari:

Avand in vedere principiul liberei circulatii a capitalului la nivel european, orice emitent dintr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) se poate lista in alt stat membru UE, prin procedura de pasaportare (passporting). In astfel de situatii, prospectul de emisiune trebuie aprobat de catre autoritatea de supraveghere din statul de origine.

In cazul listarii la Bursa de Valori Bucuresti a companiei Digi Communications N.V., prospectul de emisiune a fost aprobat de autoritatea din Olanda, Autoritatea de Supraveghere Financiara fiind doar notificata cu privire la acest demers. Prospectul, facut public in vederea listarii, pune la dispozitia investitorilor toate informatiile relevante despre situatia companiei si mentioneaza inclusiv riscurile asociate, precum: riscuri referitoare la activitatea si industria in cadrul careia societatea isi desfasoara activitatea, riscuri legate de aspecte legale, de reglementare si de litigii, riscuri legate de investitiile in tarile in care societatea isi desfasoara activitatea, riscuri legate de pozitia financiara si riscuri legate de oferta si de actiuni.

Autoritatea de Supraveghere Financiara a demarat o investigatie a tuturor aspectelor rezultate in urma informatiilor aparute in spatiul public. Asigurarea stabilitatii pietelor financiare non-bancare, precum si verificarea respectarii prevederilor legale incidente acestor piete, reprezinta obiective fundamentale ale ASF.

In situatia in care, in urma analizelor efectuate, Autoritatea constata nerespectari ale legislatiei care guverneaza activitatea entitatilor supravegheate, adopta masurile care se impun conform legii sau sesizeaza, dupa caz, organele abilitate.

Sursa: ASF