Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Consiliul de Mediere (CM) au incheiat un protocol de colaborare in vederea cresterii calitative a nivelului general de pregatire si informare a consumatorilor in domeniul serviciilor financiare non-bancare, cu precadere in materia solutionarii alternative a litigiilor/disputelor in afara cadrului instantelor de judecata.

Conform prevederilor protocolului, specialistii din ASF si CM vor coopera in toate domeniile de interes comun, prin:
  • desfasurarea de prezentari in domeniul financiar non-bancar in cadrul unor conferinte/seminarii organizate de ASF;
  • desfasurarea de prezentari in domeniul medierii conflictelor, in cadrul unor conferinte/seminarii organizate de CM;
  • implicarea specialistilor ASF si CM prin initierea, propunerea, consultarea, redactarea si dezbaterea proiectelor de acte normative care au ca obiect reglementarea activitatii de solutionare alternativa a litigiilor;
  • colaborarea specialistilor ASF si CM in definirea/elaborarea si sustinerea unor programe de formare profesionala si de pregatire continua a mediatorilor specializati pe litigiile din domeniul serviciilor financiare non-bancare aparute in randul consumatorilor;
  • colaborarea specialistilor ASF si CM in elaborarea de materiale de promovare destinate asociatiilor de consumatori si profesionistilor/comerciantilor din sectoarele relevante de business;
  • informarea consumatorilor pe criterii de reciprocitate, de catre ASF si CM, precum si orientarea corecta a celor care s-au adresat gresit uneia dintre aceste entitati, diseminandu-se implicit si datele despre existenta celorlalte entitati de solutionare alternativa a litigiilor, precum si despre obiectul specific de activitate al acestora;
  • accesarea prin proiecte comune a fondurilor europene sau a altor surse pentru promovarea metodelor de rezolvare alternativa a disputelor;
  • utilizarea mijloacelor de informare in masa atat in comun, cat si separat pentru mediatizarea actiunilor care formeaza obiectul prezentului protocol.
Cele doua parti vor face schimb de informatii statistice in scopul evaluarii posibilitatilor de imbunatatire a activitatii lor. Datele si informatiile se vor transmite la nivel agregat, depersonalizate si vor contine categoriile de informatii furnizate de fiecare parte catre autoritatile competente, cu respectarea prevederilor OG nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.

Sursa: ASF