Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a dezbatut, in sedinta din 18 august 2016, Raportul Sectorului de asigurari - reasigurari privind actiunile intreprinse pentru atenuarea cresterii tarifelor RCA la autoturisme si autovehicule de transport, avand in vedere tendinta de majorare a primelor RCA in ultimele 8-10 luni. Actiunile si masurile derulate cuprind:

 1. Consultari cu organizatiile patronale ale transportatorilor, la sfarsitul anului 2015, precum si in prima parte a anului 2016, la sediul ASF. La prima intalnire (din 22 decembrie 2015), la care au participat si asiguratorii, au fost inventariate solutiile posibile pentru stabilizarea primelor RCA si a pietei asigurarilor. Propunerile agreate au facut obiectul unui Protocol semnat de ASF si de federatiile patronale ale transportatorilor.
  Ulterior acestei intalniri au fost organizate discutii separate, la sediul ASF, cu UNTRR, COTAR, FORT, APTE 2002 si ARTRI, au fost detaliate aspectele tehnice ale solutiilor posibile mentionate in protocol si s-a stabilit participarea la grupurile de lucru organizate de ASF. Ulterior au mai fost organizate intalniri ale transportatorilor cu asiguratorii, mediate de ASF.

 2. Organizarea grupurilor de lucru pe problematica asigurarilor RCA, in cadrul ASF, cu participarea reprezentantilor transportatorilor si ai societatilor de asigurare, precum si a reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Transporturilor si Consiliului Concurentei. Pe parcursul a peste trei luni de discutii, grupurile de lucru au identificat si adoptat propuneri de masuri pe termen scurt, mediu si lung. Propunerile s-au concretizat in proiectul Legii Asigurarilor RCA, in amendamente la Norma RCA nr. 23/2014, precum si in masuri operationale realizate sau in curs de realizare (baza de date CEDAM, sistemul bonus-malus, transparentizarea metodelor de calcul actuarial, transparentizarea datelor privind frecventa evenimentelor si nivelul de dauna etc.).

 3. Intalniri repetate, la nivel de grup sau individuale, cu societatile de asigurari si cu brokerii de asigurari, cu scopul de a-i determina sa fundamenteze mai bine profilul de risc al asiguratilor, nivelul daunelor potentiale si structura primelor bazata pe risc concomitent cu reducerea cheltuielilor de intermediere si achizitie. In acelasi timp, au fost organizate actiuni de control privind metodologiile de formare a primelor si calculele actuariale, cu accent pe analiza cauzalitatii cresterii tarifelor RCA, fiind aplicate sanctiuni acolo unde a fost cazul. Societatile de asigurari au fost indemnate sa faca eforturi pentru atenuarea impactului majorarii primelor RCA asupra transportatorilor, sa elimine excesele si primele exagerate din piata.

 4. Elaborarea Proiectului Legii RCA, rezultat concret al primului Grup de lucru si un raspuns la initiativa legislativa a Comisiei de buget-finante din Senat, care ar putea sa devina o lege moderna si echitabila. Proiectul de lege, depus deja la Parlament si avizat de Guvern, a preluat inclusiv propunerile formulate de federatiile patronale din transporturi si introduce institutii juridice noi, precum decontarea directa, reglementarea despagubirilor pentru vatamari corporale, utilizarea tehnologiilor telematice, incheierea politelor pe perioade mai mici etc., care reprezinta totodata si solutii sustenabile de reducere a primelor RCA, in general, si pentru vehiculele de transport in special.

 5. Actualizarea legislatiei secundare in domeniul RCA (Norma nr. 23/2014), modificata in mai multe randuri, astfel incat sa produca efecte imediate in stabilizarea primelor RCA, sa liberalizeze mai mult piata si sa mentina constante primele pe o perioada mai mare. Au fost introduse reglementari clare referitoare la obligativitatea asigurarii proportionalitatii intre daunalitate si tarifele RCA, clarificari cu privire la Cartea Verde, relaxarea conditiilor de operare pentru atragerea de noi investitori sau furnizori de polite RCA, cresterea competitiei intre canalele de vanzare si imbunatatirea eficientei canalelor de distributie, posibilitatea oferirii de reduceri comerciale si modificarea tarifelor de prima notificate la ASF numai dupa o perioada de minimum 12 luni.

 6. Monitorizarea speciala a primelor RCA pe segmentele de asigurari obligatorii pentru autovehiculele de transport pentru a identifica cresterile reale si a oferi informatii relevante in piata pentru asigurati. Incepand cu luna ianuarie 2016, monitorizarea si analizele statistice privind evolutia tarifelor RCA pentru autoutilitare/autocamioane si vehicule de transport de persoane au fost realizate in mod sistematic, cu frecventa lunara. Rezultatele agregate la nivelul intregii piete au fost facute publice prin comunicate de presa, datele statistice fiind in continuare disponibile pe pagina de internet a ASF – www.asfromania.ro.

 7. Analize independente de piata pentru determinarea unor repere de referinta la nivelul politelor RCA privind nivelul real al frecventei evenimentelor, nivelul daunalitatii si al gradului de acoperire a daunelor potentiale prin primele notificate la ASF de catre asiguratori. Ca urmare au fost furnizati indicatori principali de daunalitate, la nivelul fiecarei societati autorizate sa subscrie riscuri de raspundere civila auto si la nivel agregat de piata (frecventa daunelor, dauna medie, rata daunei, prima de risc etc.), care au fost publicati pe site-ul ASF (http://asfromania.ro/informatii-publice/statistici/statistici-asigurari).

 8. Analiza privind perioada de dezdaunare si solutionare a dosarelor de dauna deschise la asiguratori in baza politelor de asigurare obligatorie auto RCA, in exercitarea atributiei principale a Autoritatii de aparare a drepturilor asiguratilor, si raportul dezdaunarilor cu nivelul de lichiditate din sistem, respectiv la nivelul fiecarei societati de asigurari din piata.

 9. Initiativa constituirii Biroului antifrauda in cadrul ASF, ca urmare a dezbaterilor dintr-unul din Grupurile de lucru si a multiplelor semnale privind practicile frauduloase si discriminatorii. Reactivarea Protocolului de schimb de date si operationalizare a bazei de date CEDAM cu Ministerul Afacerilor Interne, verificarea permanenta a gradului de acoperire cu asigurari a autovehiculelor inmatriculate si colaborarea in identificarea si instrumentalizarea fraudelor sunt urmatoarele directii de actiune pentru eliminarea distorsiunilor din piata asigurarilor.

 10. Proiectul de Lege privind distributia produselor de asigurari, pentru transpunerea Directivei Parlamentului European (IDD), va conduce la o protectie sporita pentru asigurati, la obligatii mai mari pentru distribuitorii si intermediarii de produse de asigurari, la armonizarea dispozitiilor nationale, uniformizarea cadrelor de reglementare si consolidarea increderii consumatorilor.
Consiliul ASF a formulat propuneri de imbunatatire a initiativelor de reglementare si a recomandat Sectorului de asigurari - reasigurari cresterea actiunilor de identificare, supraveghere si control al comportamentului excesiv al asiguratorilor si intermediarilor in asigurari, precum si propuneri de sanctionare ferma a tuturor abaterilor de la cadrul normativ, etica in activitatea de asigurari si tratamentul corect al consumatorilor.

Sursa: ASF